Sweden

​Company types in Sweden

​Company type​Definition
​AB​Aktiebolag
​EB​Enkelt bolag
​EF​Enskild Firma
​EK​Ekonomisk förening
​FI​Utländs Filial
​HK​Handels- och Komanditbolag
​BF​Bostads - och Bostadsrättforening
​IF​Ideell förening
​OV​Övriga
​SA​Samfälligheter
​SFStiftelser og fonder​
​SK​Statliga- och kommunala bolag samt Landstind
​​VP​Värdpapperfonder