Finland

​Company types in Finland

​Company type​Finnish definition​English definition
​AOY Asunto-osakeyhtiö​​Housing company
​ASH ​Asukashallintoalue​Resident-administered area
ASY ​​Asumisoikeusyhdistys ​Right-of-occupancy association
​AY ​Avoin yhtiö​Partnership
​AYH ​Aatteellinen yhdistys​Non-profit association
​ETS ​ETEY:n sivuliike Suomessa​Finnish branch of a European economic interest grouping
​ETY ​Eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä​European economic interest grouping
​HY ​Hypoteekkiyhdistys ​Mortgage society
​KVJ ​Julkinen keskinäinen vakuutusyhtiö​Public mutual insurance company
​KVY ​Keskinäinen vakuutusyhtiö​Mutual insurance company
​KY Kommandiittiyhtiö ​Limited partnership
​OK​Osuuskunta​Co-operative
​OP​OsuuspankkiCo-operative bank​
​OY​Osakeyhtiö​Limited company
​OYJ​Julkinen osakeyhtiö​Public limited company
​SCE​Eurooppaosuuskunta​European co-operative society
​SCP​Eurooppaosuuspankki​European co-operative bank
​SE​Eurooppayhtiö​European company
​SEK​Keskinäinen eurooppavakuutusyhtiöMutual European insurance company​
​SEV​Eurooppavakuutusosakeyhtiö​European limited insurance company
​SL​Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliikeBranch of a foreign trader​
​SP​Säästöpankki​Savings bank
​SÄÄ​Säätiö​Foundation
​TYH​Taloudellinen yhdistys​Association for carrying on economic activity
​VLL​Valtion liikelaitos​State-owned company
​VOJ​Julkinen vakuutusosakeyhtiö​Public limited insurance company
​VOY​Vakuutusosakeyhtiö​Limited insurance company
​VY​Vakuutusyhdistys​Insurance association
​YEH​Yksityinen elinkeinonharjoittaja​Private trader