Sweden

​Swedish role codes

​Role​Description​Comment
AK​Aktuarie​Actuary

BO

​Bolagsman (delägare)​Partner (part-owners)
DELG​Delgivningsbar person(särskild delgivningsmottagare)
EFT
​Särskild firmatecknare(ej styrelsemedlem)Special company signatories (non-board member)​
​EVD​Extern verkställande direktör(ej styrelsemedlem)​External Managing Director (non-board member)
​EVVD​Extern vice verkställande direktör(ej styrelsemedlem)​External Vice President (non-board member)
​FÖ​Föreståndare​Director
IN​​Innehavare​Owner
​KD​Kommanditdelägare ​Limited partners
​KP​Komplementär​General partner
​LE​Styrelseledamot​Board member
​LI​Likvidator​Liquidator
​LS​Likvidatorssuppleant ​Deputy liquidator
​OFOrdförande​​Chair of the board
​PO​Prokurist​Procuration holder
​REP​Representant​Representative
​REV​Revisor ​Auditor
​REVH​Huvudansvarig revisor​Chief auditor
​REVL​Lekmannarevisor​Lay Auditor
​REVS​Revisorssuppleant​Deputy auditor
​REVSL​Lekmannarevisorssuppleant​Lay Auditor Substitute
​REVT​Revisor​Only applicable for the company type "Ömsesidigt försäkringsbolag"
​REVST​Revisorssuppleant​Only applicable for the company type "Ömsesidigt försäkringsbolag"
​SU​Styrelsesuppleant​Deputy board member
​SVD​Ställföreträdande verkställande direktör​Deputy managing director
​VD​Verkställande direktör​Managing Director / CEO
​VLE​Verkställande ledamot​Executive Member
VOF​Vice ordförande​​Deputy chair of the board
​VVD​Vice verkställande direktör​Deputy managing director