Norway

​Comptany types in Norway

​Company type​Definition
​ENK ​ENKELTPERSONFORETAK
ANS ​​ANSVARLIG SELSKAP
​DA SELSKAP MED DELT ANSVAR
PRE ​​PARTREDERI
​AS ​​PRIVAT AKSJESELSKAP
​ASA ALLMENTAKSJESELSKAP
​BA ​BEGRENSET ANSVAR (SELSKAP SOM IKKE HAR ØKONOMISK FORMÅL)
​SA ​SAMVIRKEFORETAK
​KS KOMMANDITTSELSKAP
​BBL BOLIGBYGGELAG
​BRL ​BORETTSLAG
​FLI ​​FORENING/LAG/INNRETNING
​STI STIFTELSE 
​SPA SPAREBANK
​GFS ​GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP
​SF​STATSFORETAK
​SÆR ​ANNET FORETAK IFLG SÆRSKILT LOV
​EØFG ​EUROPEISK ØKONOMISK FORETAKSGRUPPE
​NUF​NORSKREGISTRERT UTENLANDSK FORETAK
​UTLA ​UTENLANDSK ENHET
​VPFO ​VERDIPAPIRFOND
​KBO ​KONKURSBO
​BO ​ANDRE BO, DØDSBO, FELLESEIEBO
​SAM ​TINGSRETTSLIG SAMEIE
​REV ​ENKELTPERSONER SOM REGISTRERES I REVISORREGISTERET Utgått – Overgang til ENK
​REGN ​ENKELTPERSONER SOM REGISTRERES I REGNSKAPSFØRERREGISTERET Utgått – Overgang til ENK
AAFY ​​UNDERENHET TIL FYSISK PERSON SOM REGISTRERES I ARBEIDSGIVERREGISTERET
​PERS ANDRE ENKELTPERSONER SOM REGISTRERES I TILKNYTTET REGISTER ​
​IKJP ​ANDRE IKKE-JURIDISKE PERSONER
​ANNA ​ANNEN JURIDISK PERSON
​KTRF ​KONTORFELLESSKAP
​BEDR ​BEDRIFT
​STAT ​STATEN
​FYLK ​FYLKESKOMMUNE
​KOMM ​KOMMUNE
​ORGL ​ORGANISASJONSLEDD
​OPMV ​SÆRSKILT OPPDELT ENHET MVAL § 12, ANDRE LEDD.
​FEMV ​SAMARBEIDENDE SELSKAP FELLESREGISTRERT I MVA - MVAL § 12, TREDJE LEDD.
​VIFE ​VIRKSOMHET DREVET I FELLESSKAP
​UTBG ​FRIVILLIG REGISTRERT UTLEIEBYGG
​ESEK ​EIERSEKSJONSSAMEIE
​IKS ​INTERKOMMUNALE SELSKAP
​KF ​KOMMUNALT FORETAK
​FKF ​FYLKESKOMMUNALT FORETAK
​KIRK ​KIRKELIG FELLESRÅD
PK ​​PENSJONSKASSE
​TVAM ​TVANGSREGISTRERT ENHET
​UDEF ​UDEFINERT ENHET
​FEMV ​MVA-registrering FELLES REGISTRET I MVA-MANNTALLET SAMMEN MED ANDRE FORETAK
​SA ​SAMVIRKEFORETAK
​ADOS ​ADMINISTRATIV ENHET OFFENTLIG SEKTOR Eks skatteoppkrever