Finland

​Finnish role codes

 

​Role​Description​Description in english
​E ​Edunvalvoja ​Guardian
EDU ​Edustaja ​​Representative
​ELI ​Elinkeinonharjoittaja ​Trader
​HAL1​Members of the board of type PJ, VPJ or J
​HH ​Hallinnon hoitaja ​In charge of administration
​IS ​Isännöitsijä House Manager​*
​J ​Varsinainen jäsen ​Ordinary member
JO ​Johtaja ​Director
​LT Lisätilintarkastaja ​​Additional auditor
​OI ​OikeutettuPerson authorised
​OI:X​​Oikeutettu

​Person authorized grouped together

X is a number

​PIS ​Päävastuullinen isännöitsijä ​House manager with primary responsibility
​PJ ​Puheenjohtaja ​Chairperson
PR Prokuristi ​​Holder of procuration
PTI ​Päävastuullinen tilintarkastaja ​Auditor with principal responsibility
S  ​​Selvitysmies​Liquidator
​SANS ​Saneerauksen selvittäjä ​Administrator in restructuring
SO ​Oikeutettu selvitystilan aikana​Person authorised during liquidation
​T ​Tilintarkastaja ​Auditor
TJ ​Toimitusjohtaja ​Managing Director
​TJS ​Toimitusjohtajan sijainen ​Substitute for the Managing Director
​U​ Uskottu mies ​Special representative
UE ​Ulkomainen edustaja ​Foreign representative
VAH Vastuunalainen hoitaja ​​Responsible manager
​VED ​Varaedustaja ​Substitute representative
VIS ​Varaisännöitsijä ​Deputy house manager
VJ ​Varajäsen ​Deputy member
VPJ  ​Varapuheenjohtaja​Vice-chairperson
VS ​Varaselvitysmies ​Deputy liquidator
​VT ​Varatilintarkastaja ​Deputy auditor
​VTJ Varatoimitusjohtaja ​​Deputy Managing Director
VU ​Uskotun miehen varamies ​Substitute trustee
YHM Yhtiömies ​​Partner
​YHMÄ ​Äänetön yhtiömies 

​Silent partner

 * Note that IS could be 'naturalPerson' or 'juristicPerson'. If IS is 'juristicPerson, then PIS should be 'naturalPerson' who can represent the Housing Company.