Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Nets is a part of the Nexi Group - The European PayTech. Visit our Group website at

Varför behöver vi era uppgifter


Nets har fokus på att bekämpa ekonomiska brott, penningtvätt och att skydda våra kunder från att utnyttjas av brottslingar. 

Vi är ett finansföretag och har en skyldighet att följa nationell lagstiftning och EU-lagstiftning, och att följa Know Your Customer (KYC) regleringen.

​Vad betyder KYC och vad är det vi vill veta om ert företag?


Du kanske undrar varför du blir ombedd att svara på frågor eller ge ytterligare dokumentation om företag, fastän du har varit vår kun i många år och eventuellt redan tidigare skickat in liknande information. Vi har full förståelse för detta, men kontinuerlig bedömning och verifiering av våra kunder krävs enligt lag och är nödvändigt för att vi ska kunna skydda dig som kund. Kontinuerlig bedömning kommer även att göra det möjligt för oss att märka oväntade eller ovanliga transaktioner och förhindra ekonomisk brottslighet, penningtvätt och terrorfinansiering.


​Har ni blivit kontaktade av Nets?


I praktiken betyder det att du behöver svara på några frågor om ditt företag och hur och var du använder Nets tjänster. Dessutom kan du bli ombedd att ge oss en kopia av ID och information om ditt företags verkliga huvudman.

Det här innebär att vi identifierar och dokumenterar vem våra kunder är och till vad och var våra tjänster används.

  • Klicka här om du vill svara på våra frågor om ditt företag
  • Klicka här om du vill läsa om våra vanliga frågor (FAQ)
  • Klicka här om du har ytterligare frågor om KYC-processen


FAQ