Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Nets is a part of the Nexi Group - The European PayTech. Visit our Group website at


Tunnusluku

Tunnusluku on henkilökohtainen

​Tunnusluku on henkilökohtainen eikä sitä saa kertoa muille. Pankit tai liikkeet eivät koskaan kysy tunnuslukua.

​PIN-tunnusluku on henkilökohtainen eikä sitä saa kertoa muille. Pankit tai liikkeet eivät koskaan kysy tunnuslukua. Tunnusluku ei koskaan tulostu kuitille.

Ostoksen kuittaamiseen tarvitset sirumaksupäätteellä tunnuslukuasi samaan tapaan kuin käteisautomaatillakin. Sirumaksupäätteet yleistyvät kovaa vauhtia, joten tunnusluvun muistaminen on entistä tärkeämpää. Unohtuneen tunnusluvun saat tilattua pankistasi.

Erityistapauksissa kauppias voi halutessaan hyväksyä maksun tunnusluvun näppäilemisen sijaan allekirjoituksella. Tällöin kauppias saattaa pyytää sinulta henkilöllisyystodistuksen katsottavakseen. Suuremman väärinkäyttöriskin takia tämä ei ole suositeltu toimintatapa. Joissain Euroopan maissa on jo siirrytty käytäntöön, jossa sirukorttia käytettäessä sirumaksupäätteellä PIN-tunnusluvun käyttö on pakollista eikä allekirjoitusta enää lainkaan hyväksytä.

Tunnusluvun näppäileminen

Kortinlukijoissa on korjaus-näppäin, jolla voi korjata jo näppäillyn tunnusluvun jos huomaat tehneesi näppäilyvirheen ennen Enter/OK-näppäimellä tapahtuvaa vahvistusta. Väärän tunnusluvun voi näppäillä yleensä 3-5 kertaa, käytäntö vaihtelee pankeittain. Mikäli kaikilla kerroilla syötetään virheellinen tunnusluku, kortin siru lukkiutuu.

Jos tunnusluku näppäillään käteisnostoautomaatilla credit-puolella väärin kaikilla kerroilla ja siru lukkiutuu, siru aktivoituu automaattisesti seuraavana päivänä. Jos tunnusluku puolestaan näppäillään kaikilla kerroilla väärin credit-puolella maksupäätteellä ja siru lukkiutuu, sirun saa avattua näppäilemällä oikean tunnusluvun käteisnostoautomaatilla käyttäen credit-puolta. Jos siru lukkiutuu debit-puolelta, ota yhteyttä pankkiisi.

Tunnuslukunäppäimistöt pyritään sijoittamaan niin, etteivät muut pääse näkemään, mikä tunnusluku laitteeseen syötetään. Suurin osa tunnuslukunäppäimistöistä on suunniteltu siirrettäviksi. Niissä on kääntöalusta tai ne ovat kallistettavia ja mahdollistavat tunnusluvun syöttämisen turvallisella tavalla. Monissa maksupäätteissä on näkösuoja valmiina. On myös hyvä peittää kädellä näppäilytapahtuma samaan tapaan kuin käteisautomaatillakin.