Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Nets is a part of the Nexi Group - The European PayTech. Visit our Group website at


​Sirumaksupäätteet mahdollistavat entistä turvallisemman ja sujuvamman maksamisen.

Sirukortilla sirumaksupäätteessä maksettaessa asiakas ei enää allekirjoita kuittia, vaan hyväksyy maksun syöttämällä kortin tunnusluvun. Jos liikkeessä ei ole vielä käytössä sirumaksupäätettä, kortista luetaan vanhaan tapaan magneettijuova ja maksu hyväksytään allekirjoittamalla tosite. Kummassakaan tavassa kassahenkilölle ei näy muita tietoja kuin kortin numero ja kortin tarjoamat maksutavat. Tilitiedot tai kortilla oleva käyttövara eivät siis koskaan välity toiselle osapuolelle.

Maksutapahtuma on mahdollista keskeyttää jos esimerkiksi summa, käyttötapa tai tunnusluku on näppäilty väärin. Jos maksutapahtuma keskeytetään ennen maksun hyväksyntää eli tunnusluvun syöttöä, ei erillistä kuittia tulostu. Veloitusta ei siis tapahdu, mikäli syötettyä tunnuslukua ei hyväksytä Enter/OK-näppäimellä. Tapahtuma keskeytyy automaattisesti, jos kortti otetaan liian aikaisin kortinlukijalaitteesta.

Liikkeissä on käytössä usean laitevalmistajan maksupäätteitä. Eri valmistajien laitteiden merkittävimmät erot liittyvät kortin syöttösuuntaan sekä näppäinten ja näytön kokoon. Laitteiden näppäimistöjen järjestys, väritys ja toiminnallisuus ovat pääsääntöisesti samoja laitevalmistajasta riippumatta. Esimerkiksi ravintoloissa voidaan käyttää langattomia päätteitä, jolloin lasku voidaan maksaa nousematta pöydästä ilman että kortti viedään näköpiiristäsi.

 

Sirumaksamisen vaiheet

  • Maksupääte ja/tai kassahenkilö pyytää asiakasta syöttämään kortin kortinlukijaan.
  • Asiakas tai kassahenkilö asettaa sirukortin kortinlukijaan.
  • Pääte näyttää maksukortin vaihtoehtoiset maksutavat, esimerkiksi pankki/Debit tai luotto/Credit. Asiakas valitsee maksutavan. Valintaa ei tule, jos maksutapavaihtoehtoja on vain yksi.
  • Asiakasnäytölle tulee maksun loppusumma.
  • Asiakas hyväksyy maksun näppäilemällä tunnuslukunsa (PIN-koodi) ja painamalla Enter- tai OK-näppäintä (vihreä).
  • Asiakas saa maksustaan kuitin ja ottaa kortin lukijalaitteesta.

Asiakkaalla ja kassatoimihenkilöllä on mahdollisuus keskeyttää maksutapahtuma kortin syöttämisen ja maksutapahtuman lopettamisen välillä. Tapahtuma keskeytyy, jos asiakas painaa Peruutus-näppäintä (punainen) tai ottaa kortin liian aikaisin pois kortinlukijasta. Clear-näppäimellä voi korjata jo näppäillyn tunnusluvun, jos huomaa tehneensä näppäilyvirheen.