Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Nets is a part of the Nexi Group - The European PayTech. Visit our Group website at


Privacy Notice

 

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten Nets ("Me") käsittelee (esim. kerää, käyttää, luovuttaa ja muutoin käsittelee) henkilötietojasi rekisteröityessäsi Nets-konsernin tarjoamia palveluja ja toimituksia varten nets.eu-sivustolla.

 

Kuka käsittelee tietojasi?
Nets-konserni tarkoittaa kaikkia Nets-yhtiöitä, joita hallinnoi:

Nets Holding A/S
Lautrupbjerg 10
2750 Ballerup, Tanska
CVR-nro. 27 22 59 93
Puhelinnumero: + 45 4468 4468

 

Mitä tietoja käsittelemme ja mihin tarkoitukseen?
Kun rekisteröidyt palveluun verkkosivustojemme kautta, sinua pyydetään antamaan tiettyjä tietoja, joita tarvitaan kyseisen palvelun tarjoamiseksi. Käsittelyn tarkoitus kerrotaan tai määritellään henkilötietojen keräämisen yhteydessä esim. tehdessäsi tilauksen tai sopimuksen tai muutoin rekisteröityessäsi jollakin verkkosivustollamme.

Nets kerää ainoastaan sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia tilaamiesi palvelujen tarjoamiseksi.

Nets ei ilman nimenomaista suostumustasi käytä henkilötietojasi muihin tarkoituksiin, jotka eivät ole yhteensopivia alkuperäisen käsittelytarkoituksen kanssa, jota varten henkilötiedot kerättiin. Tilastointia varten tapahtuvan tietojen kokoamisen katsotaan vastaavan alkuperäistä tarkoitusta.

 

Käsittelyperusteet
Henkilötietojen käsittelyperuste on usein Netsin kanssa tekemäsi sopimuksen tai tulevan sopimuksen täyttäminen. Voimme myös käsitellä henkilötietojasi lainsäädännössä asetettujen velvoitteiden perusteella. Joissakin tapauksissa käsittely perustuu nimenomaiseen suostumukseesi. Jos käsittely perustuu suostumukseesi, voit perua suostumuksesi milloin tahansa ja lopettaa palvelun tilauksen.

 

Tietojen luovuttaminen
Emme jaa tietojasi Nets-konsernin ulkopuolisille tahoille, ellei tällainen luovuttaminen perustu lakiin (esimerkiksi tietojen luovuttaminen viranomaisille, kuten poliisille tutkinnallisiin tarkoituksiin).


Nets ei luovuta keräämiään tietoja varsinkaan Nets-konsernin ulkopuolisille yhtiöille näiden yhtiöiden tuotteiden tai palveluiden markkinointia varten. Nets voi luovuttaa henkilötietoja Nets-konsernin muille yhtiöille myös markkinointitarkoituksiin ottaen kuitenkin aina huomioon markkinointilainsäädännön vaatimukset.

Luettelo Nets Holding A/S:n hallinnoimista yhtiöistä löytyy osoitteesta https://www.nets.eu/Pages/Group-structure.aspx.

Nets käyttää useita palveluntarjoajia IT-toiminnoissaan ja IT-tukitoiminnoissaan. Mikäli kyseisillä palveluntarjoajilla on pääsy Netsin keräämiin tai käsittelemiin henkilötietoihin, palveluntarjoaja toimii henkilötietojen alikäsittelijänä Netsin kanssa tehdyn kirjallisen sopimuksen ja Netsin antamien ohjeiden mukaisesti. Nets on velvollinen varmistamaan, että tällaisten palveluntarjoajien käyttö on paikallisen tietosuojalainsäädännön ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaista.

 

Tietojen päivittäminen ja korjaaminen
Pyrimme pitämään rekisteröimämme henkilötiedot aina ajan tasalla. Joissain tilanteissa päivitettyjen tietojen saaminen riippuu sinusta eli rekisteröidystä, ja toisinaan tilaamme päivitykset julkisista rekistereistä. Mikäli palvelun toimittaminen edellyttää sinulta henkilötietojen ylläpitoa, se mainitaan verkkosivustolla tilauksen yhteydessä tai kyseisen palvelun ehdoissa.

 

Tietojen säilyttäminen
Tiettyä tarkoitusta varten antamiasi henkilötietoja käsitellään ja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen kyseistä tarkoitusta varten, sekä rajoitetun ajan sen jälkeen tarkoituksenmukaisten varmuuskopiointi- ja poistorutiiniemme vuoksi.

 

Tietojen siirtäminen EU-/ETA-alueen ulkopuolisiin maihin
Joissakin tapauksissa voimme siirtää henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolisiin maihin. Tällaisia siirtoja tehdään ainoastaan silloin, kun siirrossa käytetään asianmukaisia suojatoimia, kuten:

  • maa tarjoaa EU-komission mukaan riittävän tasoisen tietosuojan,
  • EU-komission mukaan henkilötietojen suojaustaso ei ole riittävä kyseisessä maassa, mutta me käytämme siirrossa asianmukaisia suojatoimia käyttämällä EU-komission julkaisemia mallisopimuslausekkeita henkilötietojen kolmansiin maihin siirtoa varten, tai muita toimivaltaisten viranomaisten hyväksymiä sopimusmenettelyjä tai koskien henkilötietojen siirtoa Yhdysvaltoihin,
  • Yritys, jolle tietoja siirretään, on hyväksytty Privacy Shield -järjestelyn mukaisesti.

 

Tietoturvallisuus
Nets on sitoutunut suojaamaan henkilötietosi. Meillä on käytössämme sisäiset turvallisuuskäytännöt ja olemme ohjeistaneet työntekijämme toimimaan käytäntöjemme mukaisesti noudattaaksemme sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä. Olemme ottaneet käyttöön asianmukaiset menettelyt ja suojaustoimet suojataksemme henkilötietojasi tuhoutumiselta, katoamiselta tai muuttumiselta, luvattomalta julkistamiselta ja luovuttamiselta sekä siltä, että  tietojasi muutoin käsiteltäisiin sovellettavan tietosuojalainsäädännön vastaisesti.

 

Rekisteröidyn oikeudet

  • Sinulla on oikeus pyytää pääsyä henkilötietoihisi ja henkilötietojen oikaisemista tai poistamista.
  • Sinulla voi myös joissain tilanteissa olla oikeus vastustaa ja rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä.
  • Sinulla on rajoittamaton oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten.
  • Jos henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseesi, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Peruutus ei vaikuta ennen suostumuksesi peruutusta tehdyn käsittelyn lainmukaisuuteen. Voit peruuttaa suostumuksesi tiettyä palvelua varten noudattamalla kyseisen palvelun verkkosivustolla annettuja ohjeita.
  • Sinulla on oikeus saada henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa (tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen).
  • Voit milloin tahansa tehdä valituksen tietosuojaviranomaiselle, esimerkiksi Suomessa tietosuojavaltuutetulle.

 

Näihin oikeuksiin voi liittyä ehtoja tai rajoituksia. Tämän vuoksi ei ole esimerkiksi varmaa, että sinulla olisi kaikissa tapauksissa oikeus tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen tai tietojen poistamiseen – tämä riippuu käsittelytoimen yksilöllisistä olosuhteista.


Voit käyttää yllämainittuja oikeuksiasi lähettämällä pyyntösi täällä:
https://www.nets.eu/gdpr/dsr
 
Tietosuojavastaavamme yhteystiedot ovat:
Sähköpostiosoite:  dpo@nets.eu

--

Asiakaspalvelua varten napsauta tätä

Jos sinulla on yleisluonteisia kysymyksiä, voit  kirjoittaa meille täällä