Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Nets is a part of the Nexi Group - The European PayTech. Visit our Group website at


Autogiro er en betalingstjeneste for direkte belastning av betalers konto, som benyttes i bedriftsmarkedet.

Din bedrift vil på en rask og effektiv måte kreve inn utestående fordringer samme dag som forfall. Dette vil gi bedriften og dine kunder en god likviditetskontroll.

Autogiro er et veldig godt alternativ til både kredittkort, faktura og kontokreditt ved at betalingen kan skje samme dag som varen blir handlet. Dette forutsetter at fullmakten allerede er registrert.

Betalingsmottaker kan få daglig oppdatert betalingsstatus, samt velge at transaksjonen skal repeteres i 1-3 dager ved manglende dekning.

 

Hvordan komme i gang?
Ta kontakt med din bedrifts bankforbindelse.