Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Nets is a part of the Nexi Group - The European PayTech. Visit our Group website at


Om Nets

 

​​​

Fremtidens digitale betalingssystemer – levert av Nets

 
Nets er spesialist på å drive og styrke utviklingen av digitale betalinger. Vi knytter banker, bedrifter og forbrukere sammen i et internasjonalt nettverk som legger til rette for digitale betalinger. Gjennom vår tilstedeværelse i hele det nordiske markedet leverer vi en rekke kort- og kontobaserte tjenester samt betalingsløsninger for varehandelen.
 

Der er mange fordeler ved Nets' digitale betalingsløsninger

Vi ønsker å gjøre betalings- og informasjonshåndteringen så enkel og effektiv som mulig. De digitale identifiseringsløsningene vi tilbyr, reduserer behovet for papir og bidrar til å spare tid og penger for virksomheter i Norden. Vi utvikler økonomiske infrastrukturer som opererer sikkert og sømløst, og vi gjør kjøp og salg enklere for virksomheter og forbrukere.


Tre forretningsområder – mange muligheter

Våre kunder omfatter banker, bedrifter, forretninger og offentlige virksomheter. Vårt omfattende utvalg av produkter og tjenester tilbys gjennom våre tre hovedforretningsområder: 

 

 

​Merchant Services

Vi tilbyr en komplett portefølje av betalingsløsninger og internasjonal kortinnløsning for alle typer virksomheter, bransjer, kanaler og plattformer innen fysisk og virtuell handel.

Sortimentet består av betalingsterminaler, betalingsløsninger for e-handel, informasjons- og lojalitetsløsninger samt kortinnløsning for de mest brukte betalingskortene i verden.

Våre omnikanalløsninger sørger for sømløse betalinger på tvers av kanaler, og vi tilbyr også betalingsløsninger som dekker bransjespesifikke behov.

 

​Financial and Network Services

Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester til banker og finansielle institusjoner. Vi understøtter utstedere av internasjonale debit- og kredittkort med løsninger som spenner om hele verdikjeden fra transaksjonshåndtering, kortadministrasjonssystemer, samt med verdiøkende tjenester som anti-svindel og reklamasjonshåntering. FNS tilbyr også tjenester for finansielle innløsere.

Vi håndterer i tillegg de nasjonale kort-schemene i Norge og Danmark. Årlig behandles omtrent 2,6 milliarder transaksjoner for henholdsvis BankAxept og Dankort.

 

​Corporate Services

Vi tilbyr løsninger for å gjennomføre kontobaserte betalinger mellom bedrifter og sluttbrukere. I Norge tilbyr vi dette via bank, mens i Danmark tilbys dette direkte til bedriftene. Tjenestene gjør det mulig for de fleste nordmenn og dansker å betale sine regninger via direkte debiteringsløsninger, det vil si å gjennomføre repeterende betalinger fra egen konto – gjerne integrert med andre tjenester, som elektroniske fakturaer. Dette gjelder for eksempel AvtaleGiro og eFaktura i Norge og Betalingsservice i Danmark. Corporate Services leverer også infrastrukturen som benyttes av banker for clearing og avregning mellom bankene for at betalingene skal kunne gjennomføres. Dette gjennomføres flere ganger daglig.

Vår enhet leverer også de norske og danske nasjonale digitale identitetsløsningene BankID og NemID. Disse muliggjør pålogging til nettbanker og til en rekke offentlige kanaler. Sammen med distribusjons- og arkiveringsløsninger for bedrifter, gir dette kundene mulighet til å effektivisere sine forretningsprosesser ved å gjøre dem papirløse.

​Du finner mere informasjon om Nets'  virksomhet på vår internasjonale website: