Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Nets is a part of the Nexi Group - The European PayTech. Visit our Group website at


Privacy Notice

 

​Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Nets ("vi") behandler (for eksempel samler inn, bruker, deler og på annen måte behandler) dine personopplysninger når du registrerer deg for tjenester og leveranser fra Nets Group via nets.eu.

 

Hvem behandler?
Nets Group er alle enheter som er kontrollert av:

 

Nets Holding A/S
Lautrupbjerg 10
DK-2750 Ballerup
CVR-nr. 27 22 59 93
Telefon: + 45 4468 4468

 

Hvilke data behandler vi og til hvilket formål?
Når du registrerer deg for en tjeneste gjennom våre nettsteder, blir du bedt om å oppgi spesifikke opplysninger som trengs for å levere den spesifikke tjenesten til deg. Det spesifikke formålet med behandlingen blir gjort kjent eller definert i forbindelse med innsamling av personopplysninger, f.eks. når du bestiller, inngår avtale eller på annen måte registrerer deg på en av våre nettsider.

Nets samler kun inn personopplysninger som er relevante og nødvendige for å kunne tilby de tjenestene du ønsker å abonnere på.

Nets vil ikke bruke dine personopplysninger til andre formål som ikke er forenlige med det opprinnelige formålet som personopplysningene ble samlet inn for, uten ditt uttrykkelige samtykke. Bearbeidelse til statistiske formål anses å være forenlig med det opprinnelige formålet.

 

Hjemmel for behandlingen
Hjemmel for behandling av dine personopplysninger vil ofte være å oppfylle avtalen du har inngått eller er i ferd med å inngå med et Nets-selskap. Vi kan også behandle personopplysninger basert på lovpålagte forpliktelser. I noen tilfeller baserer vi behandlingen på ditt uttrykkelige samtykke. Dersom hjemmelen for behandling er ditt samtykke, kan du når som helst tilbakekalle samtykket og slutte å motta tjenesten.

 

Deling av opplysninger
Vi deler ikke opplysningene dine med noen utenfor Nets Group, med mindre en slik overføring er hjemlet i lov, f.eks. overføring til offentlige myndigheter som politiet i forbindelse med etterforskning.

Nets overfører ikke personopplysninger som er innsamlet av Nets til selskaper utenfor Nets Group for å markedsføre produkter og tjenester fra slike selskaper. Nets kan overføre personopplysninger til andre selskaper i Nets Group for markedsføringsformål, med forbehold om at gjeldende lovgivning om markedsføring overholdes.

Den komplette listen over selskaper i Nets Holding A/S er å finne på nets.eu/about Nets / Group structure https://www.nets.eu/Pages/Group-structure.aspx.

Nets benytter seg av en rekke tjenesteleverandører mht. IT-drift og IT-driftsstøtte. Dersom slike leverandører har tilgang til personopplysninger som er innsamlet eller behandlet av Nets, fungerer leverandøren som underbehandler i henhold til en skriftlig avtale og instrukser fra Nets. Nets er ansvarlig for at bruken av slike tjenesteleverandører er i samsvar med lokal personvernlovgivning og personvernforordningen 2016/679.

 

Oppdatering og korrigering av opplysninger
Vi arbeidet målbevisst med hele tiden å holde registrerte personopplysninger oppdatert. Noen ganger er vi avhengige av å få nye opplysninger fra deg som registrert, noen ganger abonnerer vi på oppdateringer fra offentlige registre. Hvis levering av en tjeneste er avhengig av at du selv vedlikeholder personopplysninger, vil dette bli omtalt på nettstedet i forbindelse med bestillingsprosedyren eller i vilkårene for den aktuelle tjenesten.

 

Oppbevaring av opplysninger
Personopplysningene du har oppgitt til oss, behandles og oppbevares for det spesielle formålet det er samlet inn for så lenge det bestemte formålet er gyldig, og etter dette i begrenset tid på grunn av våre formålsbestemte rutiner for sikkerhetskopiering og sletting.

 

Overføringer til land utenfor EU/EØS
I noen tilfeller overfører vi personopplysninger til land utenfor EU/EØS. Slike overføringer vil bare finne sted under forutsetning av at det foreligger egnede garantier i forbindelse med overføringen, for eksempel:

 • Landet anses av EU-kommisjonen å ha et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger,
 • Landet anses ikke av EU-kommisjonen å ha et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger, men vi sørger for tilstrekkelige garantier for overføringen gjennom bruk av "Modellkontrakter for overføring av personopplysninger til tredjeland", utgitt av EU-kommisjonen, eller et annet avtaleverk som er godkjent av kompetente myndigheter;
  eller, i forbindelse med overføring av personopplysninger til USA,
 • Selskapet som overføringen skal finne sted til, er godkjent i henhold til Privacy Shield-prinsippene.

 

Sikkerhet
Nets er svært opptatt av å beskytte dine personopplysninger. Vi har vedtatt interne retningslinjer for sikkerhet og instruert våre ansatte i tråd med dette for å overholde gjeldende lovgivning om personvern. Vi har iverksatt hensiktsmessige rutiner og sikkerhetsforanstaltninger for å beskytte dine personopplysninger mot å bli ødelagt, tapt eller endret, ulovlig publisert og mot å bli utlevert til uvedkommende eller på annen måte behandlet i strid med gjeldende personvernlovgivning.

 

Dine rettigheter som registrert

 • Du har rett til å be om innsyn i og rette opp eller slette dine personopplysninger.
 • Du har også rett til å fremme innsigelse mot behandling av dine personopplysninger og begrense behandlingen av dine personopplysninger.
 • Du har en ubetinget rett til å fremme innsigelse mot behandling av dine personopplysninger til direkte markedsføring.
 • Hvis behandling av dine personopplysninger er basert på samtykke fra deg, har du når som helst rett til å trekke tilbake samtykket. Tilbaketrekking av samtykke vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen som er utført før du trakk tilbake samtykket. Du kan trekke tilbake samtykket for en bestemt tjeneste ved å følge instruksjonene for den aktuelle tjenesten, se nettstedet for den spesifikke tjenesten.
 • Du har rett til å motta dine personopplysninger i et strukturert, vanlig utbredt og maskinlesbart format (dataportabilitet).
 • Du kan når som helst sende inn en klage til en tilsynsmyndighet for personvern, f.eks. Datatilsynet.
  Det kan være knyttet vilkår eller begrensninger på disse rettighetene. Det er derfor ikke sikkert at du for eksempel har rett til dataportabilitet eller å bli slettet i ditt spesielle tilfelle - dette avhenger av de spesifikke omstendighetene i behandlingsaktiviteten.

Du kan treffe tiltak for å utøve dine rettigheter ved å sende inn forespørselen din her:
https://www.nets.eu/gdpr/dsr

Kontaktinformasjonen til vår personverfnombud er som følger:
E-postadresse: dpo@nets.eu

--

For kundeservice klikk her
Spørsmål av mer generell karakter kan du skrive til oss her