Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

​Med Direkte remittering slipper bedriften det manuelle arbeidet med utbetaling av lønn og fakturabetaling. Det oppnås optimal likviditetsstyring ved at alle utbetalinger gjennomføres på forfallsdato, uten rentetap ved for tidlig eller for sen betaling.​ Løsningen er spesielt tilpasset bedrifter som ønsker en effektiv tjeneste for masseutbetaling fra konti i forskjellige banker.

De fleste lønns- og regnskapsprogrammer er tilrettelagt for tjenesten, slik at produktet i de fleste tilfeller kan tas i bruk med minimale tilpasninger.

 

Direkte Remittering og AML:

Som følge av endring i Hvitvaskingslovens §13 i 2018, basert på EUs 4. Direktiv, er sikkerhetsnivået på filbaserte betalingstjenester gjennomgått av bankene i Norge.

Det betyr at bank nå i større grad må ha kjennskap til hvilket enkeltindivid som handler på vegne av virksomheten og som gjennom fil-innsendelse initierer en betaling fra konto.

Direkte Remittering vil tilpasse seg de krav bankene har for å levere en AML compliant tjeneste. 

 

Hvordan komme i gang?
Ta kontakt med din bedrifts bankforbindelse.