Brukerdokumentasjon

AUTOGIRO

Brukerhåndbok (NO)
User manual (ENG)
Systemspesifikasjon (NO)
System spesification (ENG)
Registreringsskjema (NO)
Registration form (ENG)
Kommunikasjonsavtale (NO)
Kommunikasjonsavtale (ENG)
Fullmaktsskjema Autogiro (NO)
Mandate for Autogiro (ENG)
Proxy form (ENG)
Korreksjonsskjema (NO)
Correction form (ENG)
Driftsmønster Betalings- og Informasjonstjenester (NO)
Operating schedule Payment and Information services (ENG)
Produktark (NO)

 Dokumentasjon andre løsninger