Certifikatadministration

 

 ‭(Hidden)‬ Om certifikatadministration

Nets' certifikatadministration

Nets har i flere år udstedt certifikater og derigennem fungeret som Certification Authority (CA) og Certification Service Processing Center (CSPC). Anvendelsen af certifikater er et område, der bliver større og større efterspørgsel på i takt med, at den elektroniske betalings- og informationsformidling vinder indpas.

   

Nets som certifikatcenter

Nets' største kunde inden for digitale signaturer og elektroniske certifikater er i dag Bluegarden, som benytter certifikater i DataLøn Internet - et lønsystem, hvor arbejdsgivere kan indberette lønoplysninger via internettet. Vi har siden 2001 udstedt mere end 50.000 certifikater i forbindelse med sikring af Bluegardens og Nets' løsninger, hvor en sikker identifikation af brugeren er påkrævet.

 

Nets' kernekompetancer

Nets har stor erfaring med alt administrationsarbejdet vedrørende certifikater, herunder:

 

• Certifikatudstedelse

• Certifikatfornyelse

• Certifikatspærring

• Certifikatforespørgsler

• Vedligeholdelse af certifikatregistret

 ‭(Hidden)‬ Spærring af certifikat

Bliver dit certifikat misbrugt?

Hvis du har mistanke om, at sikkerheden i dit certifikat ikke længere er opfyldt, skal du straks bede om at få det spærret.

 

Når certifikater er blevet spærret, er det ikke længere muligt at anvende det, så du sikrer dig på en hurtig måde mod andres misbrug af dit certifikat.

 

Skal dit certifikat spærres?

Ring til Nets'  døgnbemandede telefon på 44 89 29 29

 

Hvis du er i tvivl

Det er vigtigt, at du er klar over, hvordan du sikrer dig mod misbrug af dit certifikat, og at du ved hvilke hændelser, der medfører, at du skal spærre dit certifikat.

 

Du kan læse mere om dette ved at hente dette PDF-dokument:

Generelle vilkår for certifikatindehavere

 ‭(Hidden)‬ Vilkår og ændringer

Generelle vilkår for certifikatindehavere

Vilkårene fastlægger, hvilke krav der stilles til virksomheden som certifikatindehaver i forbindelse med bestilling, udstedelse og brug af certifikater fra  Nets' certifikatadministration.

 

Forudsætninger

Beskrivelsen tager udgangspunkt i, at virksomheden som juridisk person er certifikatindehaver og dermed er ansvarlig for certifikatets brug.

Den person, som bestiller certifikatet, kan "tegne virksomheden" og har samtidig ret til at uddelegere brugen af certifikatet til en anden person i virksomheden, der så fungerer som certifikatholder. En juridisk person kan være en fysisk person, og dermed kan certifikatindehaver og certifikatholder være samme person. 

 

Du kan læse vilkårene for certifikatindehavere i PDF-format her:

 

Generelle vilkår for certifikatindehavere

 

I vilkårene for certifikatindehaver refereres også til PBS' Certifikat Politik (CP). Dette dokument er det øverste i aftalekomplekset. Det indeholder en total beskrivelse af relationerne mellem certifikatindehavere, tjenesteudbydere og Nets' Certificat politik.

 

Du kan læse Nets' Certificat politik her:

Certifikat politik