Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Nets is a part of the Nexi Group - The European PayTech. Visit our Group website at


Privacy Notice

 

​​Denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger beskriver, hvordan Nets ("vi") behandler (fx indsamler, anvender, deler og på anden vis behandler) dine personlige oplysninger, når du tilmelder dig tjenester og leverancer fra Nets-koncernen via nets.eu.

 

Hvem er databehandler?
Nets-koncernen betyder alle enheder kontrolleret af:

 

Nets Holding A/S
Lautrupbjerg 10
2750 Ballerup
CVR-nr. 27 22 59 93
Telefon: +45 4468 4468

 

Hvilke data behandler vi og til hvilke formål?
Når du tilmelder dig en tjeneste via vores hjemmesider, vil du blive bedt om at afgive visse oplysninger, som vi skal bruge for at levere den specifikke tjeneste til dig. Det konkrete formål med behandlingen oplyses eller defineres i forbindelse med indsamlingen af personlige oplysninger, fx i forbindelse med ordreafgivelse, aftaleudarbejdelse eller anden registrering på en af vores hjemmesider.

Nets indsamler udelukkende de personlige oplysninger, der er relevante og nødvendige for at levere de tjenester, du ønsker at tilmelde dig.

Nets bruger ikke dine personlige oplysninger til andre formål, som ikke er forenelige med det formål, som de personlige oplysninger oprindeligt blev indsamlet til, uden dit udtrykkelige samtykke. Indsamling til statistiske formål anses for at være foreneligt med det oprindelige formål.

 

Juridisk grundlag for behandling
Det juridiske grundlag for behandling af dine personlige oplysninger vil ofte være overholdelse af den aftale, du har indgået eller vil indgå med et selskab i Nets-koncernen. Vi behandler også dine personlige oplysninger baseret på juridiske forpligtelser i henhold til lovgivningen. I nogle tilfælde baserer vi vores behandling på dit udtrykkelige samtykke. Hvis det juridiske grundlag for behandling er dit samtykke, er du til enhver tid berettiget til at trække dit samtykke tilbage og ophøre med at modtage tjenesten.

 

Deling af oplysninger
Vi deler ikke dine oplysninger med personer eller enheder uden for Nets-koncernen, medmindre der er juridisk grundlag i loven for en sådan deling, fx med offentlige myndigheder, herunder politiet i forbindelse med efterforskninger.

Nets overfører især ikke personlige oplysninger indsamlet af Nets til virksomheder uden for Nets-koncernen med henblik på at markedsføre produkter og tjenester fra sådanne virksomheder. Nets er berettiget til at overføre personlige oplysninger til andre virksomheder inden for Nets-koncernen, herunder til markedsføringsformål, men i overensstemmelse med gældende markedsføringslov.
Hele listen over selskaber i Nets Holding A/S kan ses på nets.eu/about Nets/ Koncernstruktur: https://www.nets.eu/Pages/Group-structure.aspx.

Nets anvender en lang række serviceleverandører til sin it-drift og it-driftssupport. Hvis sådanne leverandører har adgang til personlige oplysninger indsamlet eller behandlet af Nets, fungerer leverandøren som underdatabehandler i henhold til skriftlig aftale med og instrukser fra Nets. Nets er ansvarlig for at sikre, at brugen af sådanne serviceleverandører sker i overensstemmelse med lokal databeskyttelseslovgivning og den generelle forordning om databeskyttelse 2016/679.

 

Opdatering og rettelse af oplysninger
Vi bestræber os på til enhver tid at holde alle registrerede personlige oplysninger opdaterede. Sommetider er vi afhængige af at få nye oplysninger fra dig som registreret person, og sommetider abonnerer vi på opdateringer fra offentlige registre. Hvis leveringen af tjenesten sker under forudsætning af, at du selv opdaterer dine personlige oplysninger, vil dette være nævnt på hjemmesiden i forbindelse med ordreprocessen eller i vilkårene for den relevante tjeneste.

 

Dataopbevaring
De personlige oplysninger, du har afgivet til os, behandles og opbevares til det specifikke formål, så længe det er nødvendigt for opfyldelse af formålet og derefter i en begrænset periode i overensstemmelse med vores formåldbestemte fastlagte backup- og sletningsprocedurer.

 

Videregivelse til lande uden for EU/EØS
I visse tilfælde overfører vi personlige oplysninger til lande uden for EU/EØS. Sådanne overførsler finder kun sted, hvis der er truffet passende sikkerhedsmæssige foranstaltninger, fx hvis:

  • Landet af Europa-Kommissionen anses for at være et land med et tilstrækkeligt niveau for beskyttelse af personlige oplysninger.
  • Landet af Europa-Kommissionen ikke anses for at have et tilstrækkeligt niveau for beskyttelse af personlige oplysninger, men vi træffer passende sikkerhedsmæssige foranstaltninger ved brug af "Model Klausul Kontrakt for Overførsel af Person Data til Tredjelande" publiceret af Europa-Kommissionen, eller enhver anden kontraktlig aftale godkendt af de kompetente myndigheder, eller i forbindelse med overførsel af personlige oplysninger til USA.
  • Den virksomhed, som overførslen finder sted til, er godkendt i henhold til principperne i Privacy Shield.

 

Sikkerhed
Nets er engageret i at beskytte dine personlige oplysninger. Vi har vedtaget interne sikkerhedspolitikker og instrueret vores medarbejdere deri med henblik på at overholde gældende lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger. Vi har implementeret passende procedurer og sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger mod ødelæggelse, tab eller ændringer, ulovlig offentliggørelse og videregivelse til uvedkommende eller anden behandling i strid med gældende lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger.

 

Dine rettigheder som registreret person

  • Du er berettiget til at anmode om indsigt i og rettelse eller sletning af dine personlige oplysninger.
  • Du er også berettiget til at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger og få begrænset behandlingen af dem.
  • Du har en ubetinget ret til at klage over behandlingen af dine oplysninger til brug for direkte markedsføring.
  • Hvis behandlingen af dine personlige oplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Tilbagekaldelsen af dit samtykke vil ikke påvirke lovligheden af den behandling, der har fundet sted forud for tilbagekaldelsen. Du er berettiget til at tilbagekalde dit samtykke til en bestemt tjeneste ved at følge instrukserne for den specifikke tjeneste (se hjemmesiden for den specifikke tjeneste).
  • Du er berettiget til at modtage dine personlige oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
  • Du er til enhver tid berettiget til at indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed, fx det danske Datatilsyn.

 

Der kan være betingelser eller begrænsninger forbundet med disse rettigheder. Der er derfor ingen garanti for, at du har ret til dataportabilitet eller til at blive slettet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de specifikke omstændigheder for behandlingsaktiviteten.

 

Du kan udøve dine rettigheder ved at sende din anmodning her:
https://www.nets.eu/gdpr/dsr

Kontaktoplysningerne på vores databeskyttelsesansvarlige er:
E-mailadresse: dpo@nets.eu

--
Klik her for at kontakte kundeservice.

Hvis du har mere generelle spørgsmål, kan du skrive til os her