Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Vipps og Nets utvider det strategiske partnerskapet

Pressemelding

Vipps og Nets har inngått en strategisk avtale som sikrer at BankAxept også i fremtiden blir det ledende kortsystemet i Norge. Avtalen har en varighet på mer enn fem år, og innebærer at Nets fortsatt står for behandlingen av alle BankAxept transaksjoner for Vipps. Samtidig skal Nets bistå Vipps i utviklingen av nye og innovative tjenester for BankAxept.

​Norge er et av verdens mest digitaliserte samfunn og er et av landene hvor innbyggerne benytter betalingskort mest. Mye av årsaken til dette er at bankene allerede i 1993 samlet seg om BankAxept som felles nasjonal kortinfrastruktur. I 2018 ble bankkort med BankAxept benyttet 1,64 milliarder ganger og utgjorde omlag 8 av 10 kortkjøp i Norge.

— Nets har stått for driften av BankAxept siden den ble etablert. Driftsleveransene fra Nets har vist seg å være av høy kvalitet, og det er nok ikke mange leverandører som kan vise til en oppetid på 100 prosent siden 2009. Avtalen som nå er inngått sikrer at vi også i fremtiden har en driftssikker plattform for BankAxept og at vi fortsatt kan tilby den beste og mest kostnadseffektive løsningen for kortbasert betaling til det norske samfunnet, sier Vipps-sjef, Rune Garborg.

— Vi er utrolig glad for at Vipps har besluttet å ytterligere forsterke samarbeidet med oss. BankAxept-tjenesten møter stadig sterkere konkurranse ved at store globale aktører melder seg på i kampen om nordmenns betalingsvaner gjennom å tilby nye løsninger i markedet. I Nets har vi valgt å møte denne konkurransen med en offensiv strategi blant annet basert på fusjoner og oppkjøp. Dette bidrar til at vi kan levere de beste og mest stabile tjenestene, og vi har en ambisjon om å være innovativt ledende innen betalingsindustrien, slik at vi kan hjelpe kundene våre gjennom en tid preget av hurtige forandringer, sier landsjef i Nets, Frode Åsheim.

Nets en strategisk partner
Foruten håndteringen av BankAxept-transaksjonene medfører avtalen at Nets blir en strategisk partner for Vipps og skal bidra til videreutvikling av BankAxept.

— Det er ikke lenge siden vi meldte ut at vi sammen med Vipps skal jobbe for å fjerne papirfakturaene. Med dette partnerskapet går vi enda lenger. Vi skal videreutvikle våre tjenester som skal sikre raskere utbredelser av nyskapende løsninger. Partnerskapet med Vipps kan bidra til at Norge blir det første kontantløse samfunnet, utaler Åsheim.

Som del av avtalen skal Nets blant annet modernisere betalingsplattformen ytterligere, slik at Vipps kan fortsette å tilby innovative betalingstjenester med høy driftsstabilitet. Dette vil styrke Vipps’ posisjon i en stadig mer krevende konkurransesituasjon.

— BankAxept har en viktig posisjon i Norge, og sikrer bedriftene tilgang til et av verdens mest kostnadseffektive og driftsstabile betalingsinfrastrukturer. Det strategiske partnerskapet med Nets er viktig for oss ved at Nets kan bringe inn elementer fra andre land, tar seg av selve driften, mens vi utelukkende kan fokusere på en videreutvikling av innovative løsninger på en plattform hvor personvern, datasikkerhet og driftsstabilitet er meget godt ivaretatt, sier Garborg.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Stein-Arne Tjore, pressesjef for Nets i Norge, tlf. 915 39 846
Frode Riis Andersen, pressekontakt i Vipps AS, tlf. 922 46 335

Om BankAxept:
BankAxept er det nasjonale betalingssystemet i Norge, og åtte av ti kortbetalinger i butikk utføres med et BankAxept-kort. BankAxept benyttes for kortbetaling ved bruk av chip og PIN-kode, med kontaktløs NFC-teknologi (tæpping), eller på mobiltelefon. BankAxept har bidratt til at Norge er på verdenstoppen for betaling når det gjelder bruk pr. kortholder, stabilitet og kostnadseffektivitet - og utvikler seg nå videre som en del av Vipps.

Om Vipps:
Historien om Vipps er egentlig som et lite eventyr. I løpet av seks måneder ble vi lastet ned én million ganger, og på tre år har vi blitt nær sagt allemannseie i Norge. Med 3,3 millioner brukere har Vipps blitt en naturlig del av nordmenns betalingshverdag. Vi har til og med blitt et verb, det er ganske moro egentlig. Vi startet med vennebetaling og har siden den gang lansert betalingsløsninger for person til bedrift, netthandel, faktura og betaling i butikk. Nylig fusjonerte vi med verdensledende aktører innenfor betaling- og identifiseringsteknologi, BankAxept og BankID og utvikler nå tjenester for norske og internasjonale brukere.