Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Nets is a part of the Nexi Group - The European PayTech. Visit our Group website at


Utvikler mikrobetalinger basert på Blockchain

 

​(Oslo, 16. juni 2017) Blockchain-teknologien er kjernen i et nytt betalingskonsept for digitalt innhold som nå utvikles av Nets. Konseptet kan blant annet gi mediebransjen bedre muligheter til å motta småbeløp for innholdstjenester og artikler.

​Blockchain, som er blant annet er teknologien bak Bitcoin, kan således bidra til nye inntektsmuligheter for både nasjonale og internasjonale mediebedrifter som i dag har utfordringer med å ta seg betalt på en enkel og effektiv måte. En løsning for mikrobetalinger kan således bli et effektivt supplement for mediebedrifter som ønsker å ta betalt for enkeltartikler, musikk eller andre former for digitalt innhold.

Gir lavere kostnader
Blockchain- teknologien kan bidra til å løse utfordringen med småbetalinger ved at det blir mulig å flytte rundt på verdier med veldig lave omkostninger og med høy grad av åpenhet.

Teknologien gir muligheten til å introdusere en form for «credits» som kan benyttes på tvers av de ulike innholdsleverandørene.

– Mikrobetalinger dekker flere av de ønskene vi har fått fra aktører i mediebransjen. Samtidig åpner det muligheter for Nets i et marked som vi mener er interessante. Vi vet at det er mange som er på jakt etter et system som kan håndtere småbetalinger på en rimelig og effektiv måte, sier Paul Francis Walvik - Joynt hos Nets.

Betalingskort innebygget
Selve betalingen vil skje med en egen form for medie-credits. Det er tiltenkt at disse kan være tilknyttet både betalingskort og kontobetalinger til plattformen som administrerer mikrobetalingene, slik at det skal være enkelt å benytte løsningen.

Konseptet vil bli et helt nytt alternativ for medier og andre innholdsleverandører. Lave omkostninger ved bruk kan potensielt sett bidra til å øke inntjeningen for medier og andre tilbydere av digitalt innhold ved at de kan selge innhold for småbeløp og likevel oppnå en god inntjening.

Løsningen, som fortsatt er under utvikling, er blant de første konseptene som kommer fra den nystartede «Blockchain Development Lab hos Nets, hvor selskapet utforsker muligheter basert på ny teknologi. Konseptet er foreløpig å betrakte som et «proof of concept», som tilpasses kundenes kommersielle virkelighet.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:
Stein-Arne Tjore, pressesjef for Nets i Norge, tlf. 915 39 846.

 

Hva er? 

Mikrobetalinger:
Begrepet dekker betaling for små enheter, gjerne musikk, en artikkel eller annet digitalt innhold som kan ha en kostnad fra noen øre til et par kroner.

På grunn av de lave beløpsstørrelsene er det ikke alltid hensiktsmessig å krever at forbrukerne skal benytte med betalingskort, eller opprette egne brukerprofiler, for å så å foreta en pålogging, hver gang man finner innhold eller en artikkel man ønsker tilgang til.


Blockchain:
Blockchain teknologien, som er utgangspunktet for hele konseptet, benyttes av digitale kryptovalutaene som blant annet Bitcoin

Deltakere i konseptet validere transaksjoner og skriver dem til blockchain, som er det sentrale arkivet i konseptet og som har oversikten over hvem som eier hva, og hvordan verdiene flyttes.

Det forventes ikke at «mynter» i Nets sitt konsept for mikrobetalinger vil variere i verdi, slik man kjenner fra Bitcoin og lignende digitale kryptovalutaer.

Wallets og kryptovaluta:
Bitcoins, Ether, Dogecoins er alle eksempler på kryptovalutaer, som i prinsippet er bare ulike versjoner av samme teknologi. Felles for alle er de lages i en digital lommebok, en wallet, som egentlig bare er unik serie av tall.

Innholdet i digital lommeboken, bestemmes av blockchain, og det er en kryptografisk algoritme bak hele måten konseptet fungerer på.

Ved konseptet for mikrobetalinger skal de digitale myntene kunne konverteres til kontopenger.