Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Stort skritt mot å realisere egen pensjonskonto

 

​Snart skal arbeidstagere i privat sektor selv få rett til å bestemme hvor arbeidsgiveren skal spare til tjenestepensjon. Systemet skal også samle den enkeltes pensjonskapitalbevis ett sted, og på den måten gi mer pensjon for pengene. Nå har Nets blitt valgt som leverandører og EY som prosjektleder til å utvikle den komplekse infrastrukturen som må på plass for at systemet skal fungere.

D​et var Stortinget som våren 2019 vedtok at det skal innføres egen pensjonskonto i Norge. Men innføringen avhenger av at bransjen finner gode løsninger på hvordan systemet kan fungere.

— Systemet skal være konkurransenøytralt slik at alle leverandører av egen pensjonskonto skal kunne bruke systemet. Det er et stort utviklingsprosjekt, og første gangen pensjonsforetakene i Norge går sammen om å etablere en slik felles infrastruktur, forteller Stefi Kierulf Prytz som er direktør for livsforsikring og pensjon i Finans Norge.

EY og Nets
EY er valgt som prosjektleder, mens Nets Branch Norway er valgt som utvikler av systemet, og har inngått avtale om å drifte systemet når det er etablert.

Forprosjektet skal løpe frem til nyttår, mens man tar sikte på testing sommeren 2020. Målet er å ha systemet operativt og i drift i starten av 2021, når Finansdepartementet har satt som mål at egen pensjonskonto skal tre i kraft.

En helt nødvendig infrastruktur
Infrastrukturen er en forutsetning for at det nye systemet skal fungere, og skal blant annet håndtere informasjon om hvem som sparer til pensjon hvor, hvilke leverandører av tjenestepensjon den enkelte arbeidsgiver har, hvem som forvalter pensjonen, hvilke andre rettigheter tjenestepensjonen gir og hvor disse er plassert, informasjon om endring av den enkeltes sparing, lønn og arbeidsforhold, og en rekke andre elementer.

— Det er veldig gledelig at vi ble valgt til å utvikle og drifte denne viktige oppgaven. Nets har lang og god erfaring med positivt samarbeid med Finans Norge og med å drifte kritisk infrastruktur med høye krav til sikkerhet og driftsstabilitet.  Vi har i nesten 50 år samarbeidet med banknæringen i Norge i utviklingen av innovative løsninger for samfunnskritisk infrastruktur, og det er denne kompetansen og erfaringen vi nå kan anvende for å støtte innføringen av Egen Pensjonskonto, sier Anna-Karin Østlie, Senior Vice President, Head of Payments Norway, fra Nets Branch Norway.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Jan Erik Fåne, kommunikasjonsdirektør i Finans Norge, tlf. 922 13 640, e-post: jan.erik.fane@finansnorge.no
Stein-Arne Tjore, pressesjef for Nets i Norge, tlf. 915 39 846, e-post: satjo@nets.eu