Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Nets is a part of the Nexi Group - The European PayTech. Visit our Group website at


Sbanken velger Open banking-løsning fra Nets

Pressemelding

​Den europeisk reguleringen PSD2 gir bankene mulighet til å gi bankkundene nye tjenester og bedre oversikt over økonomien. Nå har Sbanken valgt Nets og norskutviklet teknologi til å legge til rette for denne utviklingen.

​Løsningen fra Nets gir Sbanken tilgang til en standardisert plattform som muliggjør innhenting av kontoinformasjon og gjennomføring av betalinger i andre banker via API-er gjennom en integrasjon. I løpet av året forventes det at de fleste norske banker vil inngå avtaler om tilsvarende løsninger. Målet er at nettopp deres løsning blir foretrukket for full kontooversikt av forbrukerne.

— Bank som vi kjenner det vil endre seg radikalt. I løpet av året innføres reguleringen som skal gi deg og meg tilgang til alle kontoer i samme grensesnitt. Dette vil gi forbrukeren bedre oversikt og sørge for utvikling av nye finansielle tjenester vi bare kan glede oss til, sier Frode Åsheim, landsjef for Nets i Norge.

— Sbanken har valgt Nets som strategisk partner i forhold til å utnytte mulighetsrommet knyttet til PSD2. I første fase vil det være relevant å koble seg mot andre norske banker, siden vi vet at det mange kunder i dag som benytter mer enn en bankforbindelse. Med den nye plattformen til Nets ligger alt til rette for dette, sier Christoffer Hernæs, digitaldirektør i Sbanken.

Gir bankene verktøyet de trenger
Det europeiske PSD2-regulativet slår inn for fullt i Norge i september. Da blir det mulig for kundene å samle kontoinformasjon fra alle banker i ett og samme grensesnitt. Dette gir muligheter for eksisterende banker, men også nye aktører som vil utvikle finansielle tjenester, til kunne koble seg til løsningen.

Nå går Sbanken i front og har inngått avtale med Nets som har utviklet teknologien som gir bankene tilgang til hverandres kontoinformasjon ved hjelp av såkalte API-er. Nets har i 50 år utviklet løsninger for banker og har beredt grunnen, og er nå også klar til den nye reguleringen og Open banking.

— Vi har utviklet en løsning som gir bankene det verktøyet de trenger for å bli klare for den nye reguleringen (PSD2) som igjen åpner for Open banking. Det er et sterkt signal når en innovativ og fremoverlent bank som Sbanken velger vår løsninger, sier Georg Olav Ramstad, ansvarlig for salg av Open Banking i Nets.

I første omgang vil det kun være betalingskontoer som vil kunne vises.

— Vi tror bankene i Norge vil nyte godt av innføring av PSD2 og mulighetene som kommer i kjølvannet av direktivet. Dette vil bidra til forenkling av en rekke prosesser og muliggjøre nye tjenester, ved at de kan få tilgang til konti i utlandet, for eksempel i forhold til arbeidsinnvandrere, forteller Ramstad.

 

Les mer om vår løsning for Open banking:

Open Banking

For mer informasjon, ta kontakt med:
Stein-Arne Tjore, pressesjef for Nets i Norge, tlf. 915 39 846.
Geir Holen, kommunikasjonsansvarlig i Sbanken, tlf 959 68 286.

Om Sbanken:
Sbanken ble lansert som den første rene nettbanken i Norge i april 2000. I dag tilbyr banken et stort utvalg av finansielle produkter og tjenester til enkeltpersoner og husstander i Norge innen betalings- og korttjenester, innskuddsbasert sparing, investeringsprodukter, langsiktige og kortsiktige lån. Banken har ingen filialer og alle produkter og tjenester tilbys direkte via den digitale plattformen, som er tilgjengelig på et bredt spekter av brukerenheter. Per 30. juni 2018 hadde Sbanken 445 000 aktive kunder og en forvaltningskapital på 92,4 milliarder kroner.