Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Rekordstor vekst i bruk av betalingskort

 

​Etter markante fall i forbruket med betalingskort i både mars og april setter nordmenn nå forbruksrekord innenlands, med en vekst på 10,6 prosent i den samlede kortomsetningen sammenlignet med juni 2019 – og med bare en beskjeden vekst i antallet transaksjoner, tyder mye på at vi putter flere og dyrere varer i kurven, samtidig med at vi ferierer hjemme i år. 

​I juni ble det gjennomført 187,7 millioner transaksjoner med betalingskort i Norge – dette er 1 prosent flere enn samme måned i fjor. Den markante veksten har imidlertid skjedd i den samlede kortomsetningen, som var på 68,9 milliarder kroner, dette er 10,6 prosent høyere enn i juni 2019. Ifølge Per Harald Strøm, sjef for data og analyse Nets, er dette den største veksten man noensinne har observert, og kan føres tilbake til at nordmenn har fått nye vaner og at de ferierer i Norge i år.
                            
– Siden nedstengingen i mars har vi kunnet konstatere en markant forskjell i antall transaksjoner og totalforbruk. Det har altså skjedd noe med kjøpsatferden vår. Det er mer netthandel, færre småkjøp, og feriepengene blir brukt hjemme hos oss selv i år. 
 
– Dette understøttes også av at bruken av BankAxept øker en del mer enn bruken av internasjonale kort. Forbruket med BankAxept i juni er derved 14,5 prosent høyere enn i fjor, noe som skyldes at mange nordmenn holder seg innenfor landets grenser, samtidig med at det er ganske få utenlandske turister i Norge. 
 
Tegn på økt kjøpelyst
Ifølge Hanne Kjærnes, kommunikasjonssjef i Vipps, er utviklingen et tegn på økt kjøpelyst og økonomisk optimisme. Imidlertid må man ikke glemme at det også kan ha skjedd en nedgang i kontantbetalinger de siste par månedene. 
 
– Store deler av Norge hadde mye godt og varmt vær i juni, som definitivt fikk oss opp og ut. Nordmenn er i ferd med å få tilbake troen på økonomien – også når det kommer til forbruk. Men måten vi forbruker på har kanskje endret seg for alltid. Vi ser at færre betaler med kontanter, og Covid-19 har i betydelig grad også satt fart på digitaliseringen, noe som også gjenspeiles i andelen av kontaktløse transaksjoner.
 
70 prosent av kortbetalinger skjer kontaktløst
I løpet av de siste par månedene har de kontaktløse transaksjonene vært i rivende utvikling, og i juni ble hele 70 prosent av kortbetalinger foretatt kontaktløst. 
 
– Andelen kontaktløse betalinger har bare steget og steget. I mai kunne vi overraskende nok konstatere at 68 prosent av betalingene foregikk kontaktløst. Bare en måned senere har dette tallet økt til 70 prosent. De norske forbrukerne har i stor grad tatt teknologien i bruk, og dette tror jeg er noe som bare vil fortsette i tiden fremover, avslutter Hanne Kjærnes.


Info:
  • I mars ble det foretatt 130,7 millioner transaksjoner med betalingskort i Norge. Det er en nedgang på 24 prosent i forhold til samme måned i fjor, og samtidig falt kortomsetningen med 14,4 prosent sammenlignet med 2019.
  • I april ble det foretatt 127,2 millioner transaksjoner med betalingskort i Norge. Det er en nedgang på 24 prosent i forhold til samme måned i fjor, og samtidig falt kortomsetningen med 8,5 prosent sammenlignet med 2019.
  • I mai ble det foretatt 159,6 millioner transaksjoner med betalingskort i Norge. Det er en nedgang på 12,1 prosent i forhold til samme måned i fjor, mens den samlede kortomsetningen økte med 1,75 prosent sammenlignet med 2019.
  • Vipps AS valgte, sammen med norske banker, å øke beløpsgrensen for kontaktløs betaling uten pin fra 400 til 500 kroner etter at Covid 19 brøt ut. Dette ga mulighet til å foreta enda flere kortkjøp uten å komme i berøring med betalingsterminalen. Man kan betale kontaktløst for alle beløp, også de over 500, men da må man taste inn PIN-kode.
  • Oppgjøret for total kortbruk inkluderer kjøp med BankAxept og internasjonale kort i Norge, herunder elektroniske gavekort brukt i norske betalingsterminaler. Også handel på nett eller via mobiltelefon, for en del norske nettbutikker, er inkludert i tallmaterialet.