Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Nets is a part of the Nexi Group - The European PayTech. Visit our Group website at


Ny løsning for realtidsbetalinger i Norge

Pressemelding

Nets har på oppdrag fra Bits og Norges Bank, utviklet en ny betalingsinfrastruktur for realtidsbetalinger. Løsningen vil gjøre det mulig for bankenes kunder å overføre penger i sanntid uten dagens begrensninger. Løsningen er i pilot, og det er forventet at denne blir tilgjengelig fra alle banker i Norge i løpet av første halvår.

​Nets fikk for 14 måneder siden oppdraget med å utvikle en ny og moderne infrastruktur for realtidsbetalinger for det norske markedet. Prosjektet er et stort samarbeidsprosjekt mellom Norges Bank, Bits, bankene og Nets. Nylig ble de aller første betalingene gjennomført i dette nye systemet som nå er inne i en pilotfase. Det er forventet at bankene i Norge vil kunne ta dette i bruk overfor sine kunder i løpet av første halvår.

– Det er lagt ned et stort arbeid i den nye løsningen med deltakere fra et stort antall aktører. Bits er veldig fornøyd med innsatsen og løsningen som nå er satt i produksjon. Dette er et stort steg mot en betalingsinfrastruktur i Norge som svarer på kundenes forventninger om betalinger i realtid, sier daglig leder i Bits, Eivind Gjemdal.

Den nye løsningen lar kunder overføre penger i sanntid mellom norske kontoer uten eksempelvis beløpsbegrensningene som har ligget i den gamle løsningen. Den nye realtidsinfrastrukturen løser viktige finansielle forhold i avregningen ved at løsningen fungerer uten at det oppstår oppgjørsrisiko mellom bankene. Dette gjør at man kan overføre større beløp i realtid, noe som vil være en stor fordel for mange. Betaling ved bolighandel eller bilkjøp er eksempler på situasjoner som kan bli betydelig forbedret etter innføringen av realtidsbetalinger.

Når den nye infrastrukturen for realtidbetalinger er tatt i bruk av alle banker i Norge, vil beløpet være tilgjengelig på konto hos mottaker umiddelbart, 24/7/365.

–  Det stilles store krav til oppetid og ikke minst driftsstabilitet for å kunne drifte et oppgjørssystem i realtid. Dette er en oppgave vi har betydelig erfaring med, da vi har utviklet og drifter tilsvarende løsninger for banker i Danmark, Italia og Slovenia. I tillegg bidrar også realtidsystemer til økt innovasjon og nye tjenester fra bankene, som igjen er til fordel for både bedrifter og forbrukere, sier Wenche Fagereng, daglig leder for Nets Norge Infrastruktur AS.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Stein-Arne Tjore, pressesjef for Nets i Norge, tlf. 915 39 846.