Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Nets is a part of the Nexi Group - The European PayTech. Visit our Group website at


Norsk realtids-løsning tilpasses internasjonal standard

 

​På oppdrag fra Bits AS, bank- og finansnæringens infrastrukturselskap, har Nets nå ferdigstilt og levert en ny betalingsinfrastruktur for realtidsbetalinger i Norge. Løsningen forbedrer den eksisterende realtidsløsningen både hva gjelder betalingsinfrastrukturen mellom bankene og Norges Bank, og kundenes bruksmuligheter for betalinger i realtid. 

​- Dette betyr at når en kunde foretar en pengeoverførsel, kan pengene overføres direkte, 24 timer i døgnet, 365 dager i året, uten begrensninger som har ligget in den gamle løsningen. Kundene kan sende penger i realtid fra nett- og mobilbanker, eller via betalingsapper som Vipps. Vi er veldig fornøyde med at løsningen nå er på plass og er tatt i bruk av alle norske banker. Dette har vært et stort og viktig prosjekt for den norske banknæringen, som har involvert mange parter, og prosjektet har levert i henhold tid, kost og kvalitet, sier Eivind Gjemdal, CEO i Bits.

 

Tilpasning til ISO 20022

Dermed kan Bits gjøre klart for neste fase i utviklingen av realtidsbetalinger i Norge. Den norske realtidsløsningen vil nå bli tilpasset meldingsformatet ISO 20022, som er en internasjonal meldingsstandard for betalingsformidling. ISO 20022 erstatter gamle, nasjonale og ofte proprietære formater for betalingsmeldinger. Globalt ser vi at stadig flere tjenester innenfor den finansielle industrien blir tilpasset ISO 20022. Tilpasningen innebærer at den norske realtidsløsningen følger de samme standarder for elektronisk utveksling av data som nå skjer i resten av verden. 

 

- Vi er veldig glade for at vi har fått oppgaven med å ytterligere modernisere og tilpasse realtidsløsningen i Norge. På den måten vil norske banker kunne følge den internasjonale standarden på samme måte som vi tilbyr dette i de nasjonale straks-clearingsløsninger for våre kunder i Danmark, Slovenia, Ungarn og Italia, uttaler Wenche Fagereng, daglig leder for Centurion NNI AS - et heleiet datterselskap av Nets, ansvarlig for leveranse av felles betalingsinfrastruktur til den norske banknæringen.

 

- Tilpasning til internasjonale standarder er svært viktig for den videre utviklingen av norske betalingstjenester, som tradisjonelt har ligget langt fremme i forhold til å være moderne og effektive. Utover at tilpasning til ISO-standarden medfører at den norske betalingsinfrastrukturen er oppdatert i forhold til internasjonale standarder, gir dette også bedre muligheter for samarbeid om betalingsløsninger på tvers av landegrenser, sier Eivind Gjemdal.

 

Prosjektet planlegger pilot og utrulling i løpet av neste år. Det er forventet at alle banker er tilknyttet den moderniserte løsningen innen utløpet av 2022.

 

For mer informasjon, ta kontakt med:

Søren Winge, pressesjef for Nets: +45 29 48 26 35 eller via mail: swing@nets.eu