Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Nets is a part of the Nexi Group - The European PayTech. Visit our Group website at


Nets starter eksklusive fusjonsforhandlinger med Nexi

 

​Nets og Nexi, to ledende aktører innen den europeiske betalingsindustrien, har innledet eksklusive forhandlinger med sikte på å gjennomføre en fusjon.

Nets og Nexi, to ledende aktører innen den europeiske betalingsindustrien, har innledet eksklusive forhandlinger med sikte på å gjennomføre en fusjon. Fusjonen, som vil skape en ledende betalingsformidler i Europa, avhenger av at det kan oppnås enighet om en bindende avtale mellom partene innen en ti-dages eksklusiv forhandlingsperiode og at avtalen kan godkjennes av relevante myndigheter.

 

En fusjon mellom Nets og Nexi forventes å skje gjennom utveksling av aksjer, hvor Nets’ eksisterende aksjonærer forplikter seg til å forbli aksjonærer i det felles selskapet i en lengre periode. Det felles selskapet vil være en ledende europeisk aktør av en betydelig størrelse, som vil dra fordel av økt og komplementær geografisk rekkevidde samt sterk innovasjonskraft, og som vil være en full-service leverandør for sine kunder med et bredere produkttilbud.

 

Under Hellman & Friedman’s eierskap de siste tre årene har Nets gjennomgått en markant transformasjon drevet av massive investeringer, noe som har ført til en akselerert vekst av kjerneforretningen, både organisk og gjennom oppkjøp. Det har bl.a. ført til fusjon med Concardis Payment Group, noe som har økt Nets tilstedeværelse i DACH-regionen (Tyskland, Østerrike og Sveits), som er preget av høy vekst, samt ekspansjon til Polen gjennom oppkjøp av Dotpay/eCard, P24 og PeP.

 

I forlengelse av salget av Nets konto-til-konto-forretning til Mastercard, som vil være fullført før en fusjon med Nexi avsluttes, vil Nets’ forretningsmodell være fokusert på salg av betalingsløsninger til forretninger, med en sterk representasjon på e-handelsområdet, og prosessering og tjenester til kortutstedere. I 2019 omsatte Nets for rundt en milliard euro og leverte en justert EBITDA på rundt 400 millioner euro (etter salget av konto-til-konto-forretningen). Nexi har en vekstprofil som i stor grad minner om Nets’ vekstprofil.

 

***

 

Company Presentation