Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Nets leverer passleser til norske myndigheter, som muliggjør sikker selvbetjent identifisering på avstand

 

​Med en ny passleser, som Nets nå skal levere til norske myndigheter, kan pass og ID-kort enkelt valideres digitalt via en app på telefonen. Løsningen har ingen geografiske begrensninger, og over 130 land i verden utsteder pass som er kompatible med denne løsningen.

Etterspørselen etter digital identifisering er i massiv vekst. Denne utviklingen vil forsterkes ytterligere nå som det er skjerpet fokus på å holde sosial avstand. Med en ny passleser fra Nets, kan man bli identifisert på avstand, enkelt og sikkert, uten elektronisk ID. Dette vil åpne for nye muligheter, både for banker og andre virksomheter, med hensyn til å gi sikker adgang til følsomme data. Når selskaper skal foreta sikker identifisering av nye kunder, der hvor det er krav om å "kjenne sin kunde", vil man kunne gjøre det uten krav om e-ID eller fysisk fremmøte.

 

"De nordiske landene er førende innenfor digital identitet, både innenfor den offentlige- og private sektor. Denne passleseren tilbyr en ny, sikker og friksjonsfri metode for å foreta digital identifisering. Dette kan brukes i mange ulike sammenhenger, både i det offentlige og i det private", sier Kai Olshausen, Senior Business Manager for Trust services i Nets.

 

Nets passleser er allerede i bruk hos norske myndigheter, som vil bruke løsningen til å identifisere personer som ennå ikke er i besittelse av en norsk e-ID.

 

"Bruk av passleseren gjør det mulig å foreta sikker identifisering av personer som må ha adgang til offentlige tjenester på avstand. Som et resultat av det gode samarbeidet mellom Nets og de norske myndighetene, har det på kort tid lykkes å etablere en løsning som gjør det mulig å foreta en sikker digital registrering av borgere i forbindelse med innmelding til vår e-ID-løsning. 

Dette er et viktig supplement i en tid hvor fysisk fremmøte ikke er en mulighet, og det vil gi oss et verdifullt erfaringsgrunnlag, sier produktsjef Stig Slaatto-Hornnes fra Digitaliseringsdirektoratet i Norge 

Enkel og sikker

Når det gjelder digital identifisering, så er sikkerhet det mest sentrale aspektet. Nets passleser blir en del av autentifiseringsservice-menyen til Nets, som følger veldig høye sikkerhetsstandarder

 

Nets passleser-app, som er enkel å bruke, har mange sikkerhetslag, noe som gir en sikker og presis identifisering av den gjeldende person samtidig med at passet valideres.

 

Nets forventer at passleseren på lengere sikt også vil kunne understøtte digital signering av dokumenter.