Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Nets is a part of the Nexi Group - The European PayTech. Visit our Group website at


Nets fusjonerer med Nexi og skaper en ledende europeisk betalingsformidler

Pressemelding

​Nets og Nexi har inngått en bindende avtale om fusjon og blir dermed blant de absolutt førende internasjonale betalingsformidlere, som vil sette ytterligere fart på overgangen til digitale betalinger i Europa.

Nets og Nexi, to førende aktører innen den europeiske betalingsindustri, har etter en periode med eksklusive forhandlinger inngått en avtale om å fusjonere gjennom utveksling av aksjer.


 

Når fusjonen med Nexi er gjennomført er planen å fortsette konsolideringen og gjennomføre fusjonen med SIA, som Nexi og SIA annonserte  i forrige måned, og som er uavhengig av dette. De to selskapene har en komplementær geografisk tilstedeværelse.  Det er derfor en ambisjon å skape en europeisk tungvekter innen betalingsformidling, som tilbyr sikre og innovative betalingsløsninger på tvers av betalingsformer, kanaler og relaterte ytelser til banker og forretninger i hele Europa.

Det nye konsernet vil basere seg på en moderne, paneuropeisk teknologisk plattform med en skala som gir et solid grunnlag for fortsatt vekst – både i digitaliserte regioner som Norden, men  særlig i land som Italia, Tyskland og Polen, hvor graden av digitalisering fortsatt er lav og vekstpotensialet høyt. Til sammen får konsernet et godt utgangspunkt for å kunne fortsette med å oppsøke partnerskap med banker og forretninger i Europa. 

 

Paolo Bertoluzzo, CEO i Nexi sier: "Denne fusjonen, som følger rett etter avtalen vår med SIA, skaper en førende europeisk betalingsformidler med en skala og kompetanser til best mulig å kunne understøtte vår brede kundeportefølje på tvers av Europa; helt fra borgere, forretninger, bedrifter, partnere, banker, samt offentlige og finansielle institusjoner. Nexi forvandles til en europeisk frontløper med adgang til et fire ganger så stort marked, som rommer store vekstmuligheter. Det nye konsernet vil med sin tilstedeværelse i mer end 25 land være en digitaliseringsmotor i Europa, som kan sette ytterligere fart på overgangen til digitale betalinger. Våre medarbeidere og aksjonærer i Nexi er veldig inspirert av visjonen om å fremme digitale betalinger i Europa og ser frem til denne reisen fylt med ambisjoner  for vekst. Vi gleder oss til å gå sammen med de dyktige folkene hos Nets, som driver en omfattende transformasjon av virksomheten. Kombinasjonen av motiverte og kompetente medarbeidere rommer et sterkt potensial for å kunne drive innovasjon i betalingsindustrien i Europa mange år fremover."


 

"Dette er en viktig milepæl i vår reise mot å bli en førende spiller innenfor betalinger i Europa. Fra vårt utgangspunkt i Danmark og Norge, har vi i de siste årene utviklet oss til å bli  en europeisk aktør.  Sterk innovasjonskraft, og stor innsats fra våre medarbeidere har vært med på å forme den industrien vi befinner oss i,som blir stadig mer internasjonal. Vi har i det siste ekspandert til Tyskland, Østerrike, Sveits og Polen – alle land som rommer et stort potensial for vekst. Norden vil fortsatt være et viktig regionalt kraftsenter for det nye konsernet, som med fordel kan trekke på den ekspertise vi har bygget opp ved å betjene  en av de mest digitalt avanserte regioner i Europa", sier Bo Nilsson, konsernsjef for Nets. 


 

De siste tre årene har Nets, under nye eiere, anført av Hellman & Friedman, gjennomgått en markant transformasjon drevet av massive investeringer, hvilket har ført til akselerert vekst av kjernedriften, både organisk og gjennom oppkjøp i regioner med stort vekstpotensial. Senest førte det til en fusjon med Concardis Payment Group, som har økt Nets' tilstedeværelse i DACH-regionen (Tyskland, Østerrike, Sveits) som er preget av sterk vekst, samt ekspansjon til Polen gjennom oppkjøp av Dotpay/eCard, P24 og PeP.


 

Det felles selskapet (Nexi, Nets, SIA) forventes å ha en omsetning, i 2020, på ca 2,9 mrd. Euro og en estimert EBTDA, i 2020, på cirka 1,5 mrd. Euro inklusive run-rate-synergier. Sammenslåingen av Nexi og Nets vil utløse en forventet årlig synergieffekt på rundt 170 millioner Euro før skatt drevet av:


 

*   ~€95 millioner i omkostningssynergi gjennom rasjonalisering/optimering av IT og teknologiske plattformer, samt etablering av felles servicesenter, kompetanseenheter og felles innkjøp.

* ~€60 millioner i omsetningssynergi, hvorav 40 millioner Euro relaterer seg til økt inntjening fra kryss-salg av digitale løsninger i SME-forretninger, økt salg av omni-channel-løsninger for større forretninger og økt vekst innen attraktive bransjer. 

* ~€35 millioner i lavere investeringer gjennom felles innovasjon og produktutvikling.  


 

Som følge av fusjonen vil Nets motta aksjer i Nexi, hvor aksjonærene i Nets mottar i alt 407 millioner nye Nexi-aksjer, hvilket representerer 39 prosent av eierskapet av Nexi (31 prosent etter fusjonen med SIA er gjennomført).


 

Nets´ aksjonærer skal holde på deres Nexi-aksjer i inntil to år og vil ha mulighet for å gradvis kunne selge fra innen denne perioden. Nets verdi anslås til å være €7,8 milliarder basert på Nexi´s aktuelle aksjekurs, som tilsvarer et EV/EBITDA for forventet 2020-resultat på x20. Utover det vil det være mulighet for Nets´ aksjonærer til å oppnå aksjer til en verdi av €250 millioner, som utstedes i 2022, såfremt Nets greier å realisere et visst inntjeningsnivå i regnskapsåret 2021.

Michaela Castelli, styreleder i Nexi, fortsetter som leder i det felles fusjonerte selskapet. Paolo Bertoluzzo, som er CEO i Nexi, vil også fortsette som CEO. Bo Nilsson, konsernsjef i Nets, blir styremedlem i Nexi og styreleder for Nets.

Relevante myndigheter skal nå godkjenne fusjonen, og godkjennelsen av henholdsvis fusjonen med SIA, samt fusjonen med Nets, forventes å finne sted parallelt. Det er meningen at fusjonen av Nexi og Nets kan avsluttes innen kjøpet av SIA, som forventes avsluttet i tredje kvartal 2021


 

 ***


 

This press release contains forecast information which hence are, as such, uncertain. The forecast information is based on various assumptions, expectations, projections and forecast data relating to future events and subject to multiple uncertainties and other risk factors out of the control of Nexi and/or Nets and/or the other parties to which they belong. Several factors exist which may lead to results and trends significantly different from the implied or express contents of the forecast information and, thus, such information does not amount to a reliable indicator of future performance. Nexi, Nets and the other parties mentioned in this press release undertake no obligation to publicly update or review the forecast information as a consequence of new information, future events or other reasons, except where required by applicable law.

***

Om Nets

I Nets ser vi enklere og mere bekvemme betalingsløsninger som grunnlaget for vekst og fremskritt – både kommersielt og for samfunnet. Med hovedkvarter i Ballerup, og mere end 4.000 medarbeidere plassert rundt omkring i Europa, hjelper vi næringslivet i Europa med å gjøre hverdagen litt enklere for deres kunder, basert på sikre og stabile betalinger. Det å gjøre i morgen litt enklere enn i dag; dét er det som driver oss. Se mere på www.nets.eu


 

Om Nexi

Nexi er en førende betalingsformidler i Italia, hvor selskapet også er børsnotert. Nexi har partnerskap med omkring 150 banker som de digitalt forbinder med forretninger og forbrukere via integrerte end-to-end løsninger. Nexi bidrar til å gjøre betalinger enklere for sine kunder og å digitalisere det italienske samfunnet. Selskapet opererer innen for tre forretningsområder: Merchant Services & Solutions, Cards & Digital Payments og Digital Banking Solutions. Læs mere på www.nexi.it

​