Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Nets is a part of the Nexi Group - The European PayTech. Visit our Group website at


Nets fullfører salget av konto-til-konto baserte tjenester til Mastercard

 

​Salget av Nets’ konto-til-konto baserte tjenester til Mastercard for 2,85 milliarder euro (ca. 29,3 milliarder norske kr.) er nå fullført. Dette følger i kjølvannet av at vilkårene som var forutsetningen for EU-kommisjonens godkjennelse i august 2020 er oppfylt.

Nets har de siste årene vært ledende i den internasjonale konsolideringen i betalingsindustrien med oppkjøp i land som Polen og i DACH-regionen (Tyskland, Østerrike, Sveits, red.anm.), som alle er land preget av høy vekst og en lav andel digitale betalinger. Dette har blitt fulgt opp av fusjonsavtalen med italienske Nexi som det siste.


Salget av konto-til-konto virksomheten i august 2019 banet veien for at Nets har kunnet fokusere på de to andre forretningsenhetene, Merchant Services og Issuer & eSecurity Services.


"Jeg er glad for at vi nå̊ har fullført salget til Mastercard, som jeg stoler på̊ vil fortsette og utvikle løsningene vi, sammen med våre partnere, har utviklet og drevet over tid. Salget har skjerpet vårt strategiske fokus på̊ forretnings- og bankrelaterte tjenester, og satt fart på vår internasjonale ekspansjon. Vi har etablert oss i flere land i Europa hvor vi opplever et stort vekstpotensial, og hvor etterspørselen etter digitale betalinger har akselerert de siste 12 månedene. Denne trenden ser ut til å fortsette, og jeg ser frem til at vi – med vårt sterke utgangspunkt i Norden – kan fortsette denne vekstreisen sammen med Nexi", sier Bo Nilsson, konsernsjef i Nets.


De solgte aktivitetene dekker hoveddelen av Nets Corporate Services' virksomhet, dvs. clearing og sanntidsbetalinger samt betalinger av digitale regninger, inkludert Betalingsservice i Danmark og AvtaleGiro/eFaktura i Norge.


For mer informasjon, vennligst kontakt:

Søren Winge

Head of Media Relations, Nets 

T.: +45 29 48 26 46

Email: swing@nets.eu