Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Nets is a part of the Nexi Group - The European PayTech. Visit our Group website at


Nets Passport Reader kvalifisert for eIDAS-kompatibel identitetssikring

 

Nets Passport Reader er nå eIDAS-sertifisert av BSI, et av verdens største sertifiserings-organer. Når den brukes til identitetssikring kan tjenesten nå konfigureres over hele Europa for eIDAS High – det høyeste sikkerhetsnivået. Denne sertifiseringen er en viktig godkjenning som forsikrer kundene om at den smarttelefonbaserte løsningen kan gi sikker tilgang til deres sensitive data, uten behov for kontakt ansikt til ansikt

Løsningen bygger bro mellom fysiske ID-dokumenter og digital fjernidentifikasjon ved hjelp av en enkel smarttelefonapp. Gjennom appen kan hvem som helst i verden identifiseres med et pass (eller et lignende, maskinlesbart ID-dokument) og en mobiltelefon. Dette muliggjør enkel, lett og sikker autentisering, for eksempel for banker i verifisering av kunder ved pålogging eller signering av dokumenter, selv uten elektronisk ID.

 

EU-forordning nr. 910/24 setter standarden for Trusted Service Providers som leverer elektronisk identifikasjon og signeringstjenester i det indre marked, og er også kjent som eIDAS-forordningen. Sertifikatet er påkrevet over hele Europa for å tilrettelegge sikker og sømløs interaksjon mellom bedrifter, borgere og offentlige myndigheter.

Ettersom etterspørselen for digital identifikasjon fortsetter å vokse raskt er dette godkjenningsstempelert en viktig milepel for Nets Passport Reader-tjenesten, noe som gir en tredjepartsbekreftelse til kundene om at passleseren oppfyller standardene som kreves for eIDAS High. Dette betyr at kravet om etterlevelse ikke lenger trenger å gis på et kunde-til-kunde grunnlag, noe som potensielt kan fremskynde framtidige kontraktsinngåelser.


Kai Magnus Olshausen, Head of Trust Services for eSecurity Services & Digitisation in Nets Group, kommenterer: «Fra vi introduserte Nets Passport Reader i 2020 har den tilført sikkerhet og enkelhet til fjernidentifikasjon over hele Norden. Som en del av den ledende europeiske betalingsformidleren Nexi Group er det viktig at Nets ikke bare viser at vi følger internasjonale standarder, men dokumenterer dette med et sertifikat fra en ekstern revisor som BSI – en anerkjent, global leverandør av uavhengige vurderinger».

 

«Sertifikatet beviser at vi lever opp til markedets høyeste forventninger når det gjelder tillit til digitale identiteter. I tillegg posisjonerer det Nets godt for den pågående eIDAS 2.0-revisjonen, som fokuserer på det kommende EU-initiativet for digitale lommebøker», fortsetter Olshausen.


Om Nets Passport Reader

Nets Passport Reader er del av Nets' eksisterende autentiseringstjenester, som opererer med høye sikkerhetsstandarder. I henhold til artikkel 24.1.d i EU-forordningen eIDAS gir passleseren pålitelig sikkerhet tilsvarende fysisk tilstedeværelse. Den brukervennlige Nets Passport Reader-appen har flere sikkerhetslag for trygg og nøyaktig personidentifikasjon og validering av passet. I praksis brukes appen både til å avlese informasjon i passets databrikke, og til liveness detection ved hjelp av kameraet.

 

Dette gjør Nets Passport Reader til en EU-sertifisert flerbruksløsning som inkluderer brukerens remote onboarding (KYC-identitetsverifisering), re-autentisering i henhold til hvitvaskingsloven (AML), og autentiseringsbasert signering – noe som sikrer sømløs interaksjon mellom banken og kundene. Den lar kundene underskrive avtaler, godkjente kredittøkninger eller åpne en konto i én sømløs handling. Når den brukes for identitetssikring kan tjenesten konfigureres med høyeste sikkerhetsgrad, såkalt eIDAS High. Når den brukes til digital signering støtter tjenesten vår avansert elektronisk signatur (AdES), og nå også kvalifisert elektronisk signatur (QES) med kvalifisert sertifikat (QC) for juridisk bindende signaturer over hele Europa.

 

For mer informasjon, vennligst se: https://www.nets.eu/developer/e-ident/eids/Pages/netspassportreader.aspx


Om Nets Group

Med troen på enkelhet og sikkerhet som grunnlaget for vekst og fremgang, driver Nets betalingsløsninger for en enklere morgendag for banker, bedrifter og forbrukere over hele Europa. For mer informasjon, vennligst se: www.nets.eu. Nets er en del av Nexi Group – en ledende europeisk aktør i betalingsindustrien. For mer informasjon, vennligst se: www.nexigroup.com