Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Nets is a part of the Nexi Group - The European PayTech. Visit our Group website at


Flertallet av nordmenn handler på Black Friday – til tross for at mange er engstelige for å bli lurt

Pressemelding

Black Friday-fenomenet holder seg sterkt. I år oppgir 57 prosent at de vil handle i løpet av denne salgsperioden. Det er på samme nivå som pandemiåret 2020. En ny trend er at flere føler seg lurt av salgene, og at færre kommer til å kjøpe julegaver i løpet av Black Friday/Week.

– Black Friday holder en sterk posisjon i Norge til tross for at en økende andel nordmenn føler at de blir lurt. Vi ser også at flere nordmenn sier at de vil handle i fysiske butikker under salget. Det står i kontrast til våre naboland Sverige og Danmark, hvor færre planlegger å kjøpe julegaver denne dagen, sier Ardalan Fadai, e-handelsanalytiker hos Nets, som eies av Nexi.

Black Friday rekorder

Black Friday-handelen har satt rekorder nesten hvert eneste år og da særlig som netthandel. Fenomenet oppsto rundt 2010 da internasjonale netthandelsbutikker og kjeder eksporterte konseptet til Norge. De siste årene har Black Friday gått fra å være en handelsdag til å bli en handelsuke. Selve fredagen har fått mindre betydning til fordel for en Black Week. Black Friday er i år 24. november, og Black Week starter helgen før.

Hele 57 prosent av nordmennene som ble spurt en ny undersøkelse utført av Yougov på vegne av Nets sier at de vil handle i årets salgsperiode. Det er samme andel som i pandemiåret 2020.

Det er stor forskjell mellom aldersgrupper. Blant de yngste mellom 18 til 29 år er det kun en fjerdedel (25%) som ikke vil benytte seg av slike tilbud, mens over halvparten (56%) av de eldste, over 60 år vil ikke handle under Black Friday.

Netthandelen avtar litt, men dominerer fortsatt, da 24 prosent vil handle på nett. Flere har imidlertid planer om å handle i fysiske butikker (13 %), og 19 prosent på begge måter. Det er eldre og litt flere kvinner enn menn som vil handle i fysiske butikker. 

Mange nordmenn kjøper julegaver

Tre fjerdedeler av de som handler under Black Friday/Week planlegger å kjøpe julegaver. Dette er en nedgang på fem prosentpoeng fra 2020. Det er hovedsakelig kvinner, yngre og de med høy inntekt som benytter anledningen til å kjøpe julegaver.

Klær, sko, tilbehør og elektronikk dominerer blant produktene som flest forbrukere vil kjøpe i salgsperioden. Vi ser også noen kjønnsforskjeller ved at flere kvinner vil kjøpe klær og hudpleieprodukter, mens flere menn vil kjøpe elektronikk.

Seks av ti nordmenn har til hensikt å bruke mellom 500 og 3 000 kroner på shoppingen. Syv prosent vil bruke fra 7 000 kroner og oppover. Det er nesten dobbelt så mange menn enn kvinner som indikerer at de vil bruke over 3 000 kroner i løpet av handelsdagene.
 

Flere har en negativ innstilling til Black Friday

Nordmennenes mening om salgsperioden blir stadig mer negativ. I år er 35 prosent negativt innstilt, sammenlignet med 30 prosent i 2020. Yngre er klart minst negative og eldre mest, 22 mot 43 prosent.

Den største årsaken til at man er negativ til handelsfenomenet er at man mener at det bidrar til overforbruk (69 %). En annen årsak er at kundene føler at de blir lurt av forhandlerne (53 %), noe som også har doblet seg siden 2020. At det er negativt for miljøet (36 %) er det færre som mener, men det er viktig for de yngre.

28 prosent er positive til Black Friday, som er færre enn i 2020. Også her er det forskjeller mellom aldersgrupper: 44 prosent av de yngre er positive, mens bare 18 prosent av de eldre er det. Av de positive årsakene dominerer fortsatt muligheten for å spare penger (62 %) og gjøre gode kjøp (57 %), der sistnevnte øker siden 2020. De med høy inntekt synes at gode kjøp er viktigere enn de med lav inntekt.

​– Det er verdt å merke seg at gruppen med forbrukere som føler seg lurt av salgene har doblet seg. At noen i handelsnæringen trikser med prisene før og under Black Friday er kontraproduktivt for næringen og påvirker også de som er ærlige. Miljøspørsmålet står også litt i skyggen, bortsett fra blant de yngre, som er en viktig målgruppe for fremtiden, avslutter Ardalan Fadai.


Produkter som nordmennene har til hensikt å kjøpe under Black Friday:

Kategori 2023 2020
Klær, sko eller tilbehør61 %59 %
Elektronikk49 %56 %
Pleie- og skønnhetsprodukter30 %25 %
Sport og fritidsutstyr26 %35 %
Leketøy23 %26 %
Bøker19 %20 %
Bolig- og hageartikler14 %16 %
Mat og dagligvarer14 %11 %
Opplevelser8 %4 %

 

 

For mer informasjon:

Ardalan Fadai, e-handelsanalytiker hos Nets

ardalan.fadai@nexigroup.com, +47 988 62 837

 

​ 

​​