Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Nets is a part of the Nexi Group - The European PayTech. Visit our Group website at


Første bank i Norge i drift som PSD2 aggregator med plattform fra Nets

Pressemelding

​Nets tilbyr banker og tredjeparter muligheten til å nå alle PSD2 APIene i Norden gjennom én integrasjon. Som første tilbyder av en slik tjeneste har Nets nå åpnet plattformen for produksjon. Dette gjør at Sbanken nå gir kunder tilgang til konti i flere andre banker.

​Den europeisk reguleringen PSD2 gir banker mulighet til å gi bankkunder nye tjenester og bedre oversikt over økonomien. I mars inngikk Sbanken en avtale med Nets om å ta i bruk en standardisert plattform som muliggjør innhenting av kontoinformasjon og gjennomføring av betalinger i alle andre banker i ett og samme grensesnitt. Nå er banken i drift med løsningen, og ble med dette den første banken i Norden som kom i gang på en PSD2 tilpasset plattform basert på API’er mot andre aktører.

Så langt er det konti fra 35 andre banker som er tilgjengelig for Sbankens kunder. Etter hvert som andre banker blir klare for å åpne opp APIene sine vil kundene i Sbanken få tilgang til å se egen kontoinformasjon fra alle norske banker, samt utføre betalinger fra disse via nett- og mobilbanken til Sbanken.

— Vi er fornøyde med å være den første banken som går i drift på en fullverdig PSD2 plattform som kontoaggregator og betalingsfullmektig. PSD2 gir kundene muligheten til å velge sin favorittbank, og med bransjens mest fornøyde kunder 18 år på rad, håper vi enda flere velger oss som deres favoritt fremover. Det har hele veien vært vår strategi å være først ute når PSD2 trer i kraft, slik at vi kan ytterligere utnytte potensialet i vår åpne plattform. Våre kunder forventer at vi er tidlig ute med å tilby innovative tjenester for å skape en enklere økonomisk hverdag, og vi tror denne løsningen kan bidra til at våre kunder blir enda mer fornøyd med de løsningene vi kan tilby, sier Christoffer Hernæs, digitaldirektør i Sbanken.

— Prosessen fra Sbanken inngikk avtale med oss og frem til nå hvor de faktisk tar løsningen i bruk har vært preget av et meget godt samarbeid som jeg tror begge parter har lært mye av underveis. Sammen skal vi nå se på hvilke andre muligheter som ligger i samarbeidet. Vår løsning er tilrettelagt slik at det er relativt enkelt å tilrettelegge nye API’er mot øvrige banker som Sbanken ønsker å tilby tilgang til gjennom sin nett- eller mobilbank, sier Georg Olav Ramstad, ansvarlig for salg av Open Banking i Nets.

Åpner for nye muligheter
Det europeiske PSD2-regulativet slår inn for fullt i Norge i september. Da blir det mulig for kundene å samle kontoinformasjon fra alle banker i ett og samme grensesnitt. Dette gir muligheter for eksisterende banker, men også nye aktører som vil utvikle finansielle tjenester, til kunne koble seg til løsningen.

— Vi vet vi nok en gang er tidlig ute med en fremtidsrettet løsning. I denne omgang er betalingskontoer fra andre banker blitt tilgjengelig, men vi er allerede i dialog med Nets om hvordan vi utnytte plattformen videre og tilby mer enn hva direktivet tilsier. Her er det mange muligheter som i sum bidrar til at våre kunder tilbys gode og moderne tjenester, forteller Hernæs.

— De siste månedene har vi merket en økt pågang fra aktører som ønsker å se på hvilke muligheter plattformen vår kan gi. Ved at flere banker tidlig velger å utnytte mulighetsrommet som er ved Open Banking har de en glimrende anledning til å ligge i forkant. Vi tror det kun er tidsspørsmål før vi ser de første bankene enten velger å gi tilgang til konti i utlandet, både i forhold til arbeidsinnvandrere og overfor nordmenn med konti i utenlandske banker, forteller Ramstad.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Stein-Arne Tjore, pressesjef for Nets i Norge, tlf. 915 39 846
Geir Holen, kommunikasjonsansvarlig i Sbanken, tlf 959 68 286