Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Nets is a part of the Nexi Group - The European PayTech. Visit our Group website at


Et knallår for eFaktura med 100 millioner transaksjoner

 

​(Oslo, 17. januar 2019) I 2018 ble 99,6 millioner regninger sendt som eFaktura, en vekst på 10,3 prosent sammenlignet med 2017.

​Aldri før har eFaktura vært så populært blant forbrukere. Forretningsansvarlig for eFaktura hos Nets, Dagfinn Sund mener det er én spesiell trend og to kvaliteter ved eFaktura som står for den sterke veksten i 2018:

— Forbrukere er blitt mer digitale – også på betaling. De bruker kanaler og plattformer mer bevisst. I 2018 har eFaktura blitt lansert både i Facebook Messenger og gjennom Vipps. Det har gjort at forbrukere både kan og opplever kanaluavhengighet til tjenesten. I tillegg er egenskapen ved at eFaktura har ferdig utfylt kid-nummer og beløp noe som de fleste verdsetter høyt. Vi tror en kombinasjon av dette er en sterk medvirkende årsak til den gode veksten eFaktura-tjenesten nå opplever, forteller Sund.

Stabil og god vekst
Stadig flere forbrukere og bedrifter tar i bruk bankenes eFaktura løsning. Ved årsskiftet var det inngått 3,9 millioner nye forbruker eFaktura avtaler og 6 300 nye bedrifter har tatt tjenesten i bruk. Det er en vekst på 20 prosent i forbrukermarkedet og 57,8 prosent i bedriftsmarkedet. Vi går da inn i 2019 med totalt 2,6 millioner forbrukere og mer enn 17 200 fakturautstedere som benytter eFaktura. 

— Veksten for eFaktura tjenesten har vært på et stabilt høyt nivå over flere år. Spesielt innenfor betalinger til kommuner er det en god økning i andelen regninger som nå betales som eFaktura, sier Dagfinn Sund, forretningsansvarlig for eFaktura hos Nets.

— Vi ser at etter at det ble mulig å sende enkelt regninger gjennom eFaktura har det kommet mange nye utstedere til. Her er det flere ERP-leverandører som har integrert sine løsninger og som har bidratt til den gode veksten, spesielt gjelder dette for små og mellomstore bedrifter, avslutter Sund.

Fortsatt god vekst for AvtaleGiro

I løpet av fjoråret ble 130,7 millioner regninger sendt som AvtaleGiro, noe som er en økning på 5,3 prosent.

Mer enn 3,4 millioner nordmenn benytter nå AvtaleGiro. I løpet av 2018, inngikk disse 850 000 nye AvtaleGiro avtaler. Dette er en vekst på 4,6 prosent.

— Stadige flere forbrukere ønsker muligheten for månedlig fakturering. Vi vet at det er en god del fakturautstedere som har valgt å gå over til månedlig fakturering forutsatt at kundene benytter AvtaleGiro eller eFaktura. Dette, sammen med at flere banker tilbyr løsninger som gjør det enklere å komme i gang med tjenestene, bidrar til økt bruk av AvtaleGiro, sier Lars Henrik Dahl, forretningsansvarlig for AvtaleGiro i Nets.

Ved inngangen til 2019 var det over 18 000 fakturautstedere som tilbød AvtaleGiro.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:
Stein-Arne Tjore, pressesjef for Nets i Norge, tlf. 915 39 846