Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Betalingstjenester står sterkt gjennom covid-19-krisen

 

​Covid-19-krisen har rammet bedrifter hardt. Vi har sett konkurser, redningspakker fra myndighetene og nedgang i kjøp av tjenester. I Nets følger vi krisen tett, og ser den direkte effekten av samfunnsutviklingen. Vi har lagt merke til et par interessante mønster i betalingsstrømmene som konsekvens av covid-19-krisen. Anna-Karin Østlie, Direktør for Payments Norge i Nets, tar oss gjennom de viktigste trendene i sentrale betalingstjenester.


«Først og fremst er det veldig interessant og morsomt å se at tre sentrale tjenester har vokst mer enn vanlig under covid-19. Grunnen til dette er at aktiviteten i finansmarkedene og behovet for å slå opp kontonummer i forbindelse med utbetalinger har gått opp. Samtidig, tror vi eldre som vanligvis får hjelp av familiemedlemmer til å håndtere regningsbetalinger digitalt nå i større grad har måttet klare dette selv. 


Anna-Karin Østlie, Direktør for Payments Norge»


– Den første tjenesten jeg vil trekke frem er Verdipapirhandel. For de som ikke har arbeidet så mye med verdipapirhandel, så er det en tjeneste som brukes for å sikre at handel i finansmarkedene skjer på en trygg måte. Den store usikkerheten i aksje- og aksjemarkedene har ført til uttak fra mange investorer som har resultert i en volumøkning på 33 % i verdipapirhandel-transaksjoner i april 2020 sammenlignet med april 2019, forteller Anna-Karin.

– Den andre tjenesten som har opplevd stor økning i aktivitet er KAR. KAR, som er et register over lovlige eiere for bankkontoer i Norge, og som bl.a. er en sentral komponent i Skatteetatens system for betaling av midler fra kompensasjonsordningen. KAR har hatt en økning i antall spørringer på 56 % i april 2020 sammenlignet med samme måned i fjor. I overkant av 540 000 spørringer ble gjort mot KAR i april.

– Og så har vi, Brevgiro. En typisk Brevgiro kunde er over 75 år og en lojal kunde av papirbaserte betalingsløsninger. Nå hindrer covid-19 besøk fra yngre familiemedlemmer, og vi tror derfor at økningen i bruk av tjenesten skyldes at de eldre nå må betale regningene sine selv. Dette viser hvordan endringer i samfunnet endrer behovet og bruken av betalingstjenester, spesielt blant de eldre.

Hvilke andre tjenester har gjort det bra under krisen?
«Våre største tjenester eFaktura, AvtaleGiro og OCR har alle hatt stabile volumer i april, til tross for den generelle nedgangen i økonomien. Det betyr at norske forbrukervarer innen regningsbetaling foreløpig ikke ser ut til å ha blitt påvirket av krisen».

- eFaktura fortsetter sin eventyrlige vekst og hadde 40 % høyere volum i april 2020 enn i april 2019. Mer enn 10 millioner eFakturaer ble sendt i Norge i april. Selv om vi ser en nedgang i kultur og sportssektor, ser ikke det helhetlige fakturavolumet fra selskaper til forbrukere ut til å ha blitt påvirket av krisen enda.

- AvtaleGiro er omtrent på samme nivå i april 2020 som samme måned i 2019 med 11,5 millioner transaksjoner. Det er verdt å bemerke at det ser ut til å være større flytteaktivitet i forsikringsmarkedet, mens privat sparing og factoring har vokst. Treningssenterbransjen skiller seg ut, og har sunket til 25 % av volumet de hadde for et år siden (fra 220 000 til 50 000). Mens treningssenteret ser ut til å være en utgift mange har valgt å kutte, har mange valgt å videreføre sine faste giveravtaler hos NGOer.

- OCR / eGiro, som er den beste indikatoren for økonomisk aktivitet (regningsbetalingsaktivitet) i Norge, ligger på 40 millioner betalingstransaksjoner. Dette er på samme nivå som i fjor.


​