Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Nets is a part of the Nexi Group - The European PayTech. Visit our Group website at


For å sikre en rask og smidig overgang fra papirbasert til elektronisk dokumenthåndtering for din bedrift, digitaliserer vi alt fra ulike saksdokumenter, arkiver, til post.

Med våre løsninger innen dokumenthåndtering vil din bedrift kunne få en tilnærmet papirløs hverdag der kvaliteten i dokumenthåndteringen styrkes, samtidig som virksomhetens ressurser frigjøres.

Vi skanner rundt 40 millioner dokumenter i året. Høy produksjonskapasitet, drift av elektronisk infrastruktur og spisskompetanse i privat og offentlig sektor, gjør oss ledende innen digitalisering av arkiv, dokumenter og post.

 

Noen leveranser som benytter tjenesten i dag er:

  • Standard dokumentarkiv – ulike dokumenttyper inn i enhetlig arkiv
  • Fakturaskanning – digitalisering av papirfaktura
  • Digitalt postmottak – tjeneste som digitaliserer all inn- og utpost til bedriften

 

Fordeler med å benytte skanning:

  • Spare ressurser ved å skanne dokumenter enn fysisk mottak av papir
  • Sikre kvalitet ved å være uavhengig av format, innleveringskanal for å tolke data og avleveres i identisk struktur
  • Sporing av all innkommende post
  • Sikker elektronisk lagring av papirdokumenter
  • Integrering med aktivt arkiv eller være separat med egen portal for innsyn
  • Enkel tilgang til omfattende dokumentasjon som effektiviserer saksbehandling

testbilde.png 

Arkivskanning

Ønsker din bedrift å digitalisere alle typer arkiver raskt og kostnadsbesparende, har vi spisskompetansen. Vi tilbyr totalleveranse for rydding, transport, skanning, lagring, indeksering og gjenfinning av dokumenter.

 

Ved arkivskanning får din bedrift umiddelbart tilgang til dokumenter via en webløsning. Offentlige virksomheter får god kontroll på fremdrift og kvalitet, samtidig får man rask tilgang til ny elektronisk versjon av dokumentet. 

Vi tilbyr i tillegg innsynsløsninger for interne og eksterne aktører.

 

Hvordan komme i gang?

Ta kontakt med vår salgsavdeling for mer informasjon, eller hvis din bedrift ønsker å ta i bruk arkivskanning.

Postmottak

Vi hjelper din bedrift med å digitalisere alle typer post og gjør det tilgjengelig i eget system. Med postmottak får mottakere post direkte i eget CRM-, ERP- eller fakturasystem.

Elektroniske dokumenter er fleksible og kan bli tilgjengeliggjort for flere brukere samtidig. De blir i tillegg enklere tilgjengelig, lagret sikkert og responstid på kundehenvendelser reduseres. Vi tilbyr kartlegging for løsning av digitalt postmottak som gir optimal effektivisering for din bedrift.

 

Hvordan komme i gang?

Ta kontakt med vår salgsavdeling for mer informasjon, eller hvis din bedrift ønsker å ta i bruk postmottak.

Dokumentskanning

Vi har løsninger som gir din bedrift mulighet til å automatisere manuelle prosesser ved å motta, behandle, signere og arkivere dokumenter digitalt. På en sikker måte kan din bedrift slippe tidkrevende og kostbar sakshåndtering, og gjøre kundene mer selvbetjente.

Dokumentskanning automatiserer manuelle prosesser på en sikker måte, uavhengig av om de har vært fysiske eller elektroniske i utgangspunktet. Vi har erfaring fra å håndtere et spekter av dokumenter, og dokumentskanning egner seg både for person- og bedriftskunder.

 

For bedriftskunder egner produktet seg spesielt godt for små og mellomstore bedrifter. Større bedrifter kan benytte ordningen som supplement til elektroniske betalinger.

 

Hvordan komme i gang?

Ta kontakt med vår salgsavdeling for mer informasjon, eller hvis din bedrift ønsker å ta i bruk dokumentskanning.

Fakturaskanning

For de fleste bedrifter er behandling av inngående papirfakturaer både kostbart og tidkrevende. Ved å sette bort denne delen av fakturabehandlingen kan bedriften effektivisere både poståpning, fakturasortering og annet manuelt arbeid rundt mottak av faktura.
 
Med en digital versjon av papirfaktura elimineres risiko for at fakturaer blir borte eller liggende, behandlingstiden blir kortere og det sikres at faktura inneholder gyldig informasjon i henhold til regnskapsloven.

 

Hvordan komme i gang?

Ta kontakt med vår salgsavdeling for mer informasjon, eller hvis din bedrift ønsker å ta i bruk fakturaskanning.

 Nyttige linker