Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Nets is a part of the Nexi Group - The European PayTech. Visit our Group website at


E-Signing Validator

​E-Signing Validator er et generisk, frittstående verktøy for validering og visning av digitalt signerte dokumenter i SEID SDO-formatet uavhengig av hvor de er lagret. Nets tilbyr tjenesten til sluttbrukere vederlagsfritt, men profilert som en Nets-tjeneste.

E-Signing Validator er designet for å brukes i alle prosesser som krever visualisering eller validering av digitalt signerte dokumenter i SEID SDO-formatet.

 

Når validatoren validerer en SDO, vil den:

  • Kontrollerer at SDO er i henhold til  SEID-standarden

  • Validere hele SDO’ens korrekthet(segl)
  • Validere hvert dokument mot signaturen(e)
  • Kontrollere sertifikatvalideringene på signeringstidspunktet
  • Validere signeringstidspunktet
  • Legge frem all informasjonen i signaturen for brukeren