Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Nets is a part of the Nexi Group - The European PayTech. Visit our Group website at


SpareBank 1

En strategisk samarbeidspartner

- Gjennom arbeidet med å digitalisere våre bank-tjenester, registrerte SpareBank1 over tid et behov for å effektivisere prosessen rundt digital dokumentsignering, sier fagsjef, tillitstjenester Liv Berg-Hanssen i SpareBank 1 . - Ikke minst for å styre ulike signaturer i riktig rekkefølge i kontraktsdokumenter. Nets gir med sine elektroniske signeringsløsninger muligheter for å løse disse utfordringene ved at flere signerer samme dokument i én signeringsprosess, på tvers av geografiske regioner og styrer rekkefølgen på signaturene i dokumentet.

- Derfor ble Nets et naturlig valg for oss når det gjaldt ulike signaturløsninger. Deres tjenester innen signering og identitet, som blant annet muliggjør såkalt ”multisignering”, løste våre utfordringer, sier Liv Berg-Hanssen.

I dag bruker SpareBank 1 løsninger fra Nets som støtter de fleste behov innen digitalisering av bankprosesser knyttet til dokumentsignering; fra enkle signeringer til komplekse prosesser med mange parter. Ved å unngå fysiske utsendelser av dokumenter og redusere tidsbruk i signeringsprosessene, oppnår SpareBank 1 viktige besparelser. Når man bruker for eksempel E-Signing, og flere parter skal signere en avtale, kan man bestemme hvem som skal signere, og i hvilken rekkefølge det skal skje. De involverte partene blir varslet når avtalen er klar til signering, og alle får enkel tilgang til dokumentet.

Tjenesten gir høy grad av sikkerhet og har en unik, enkel sporbarhet i form av elektronisk arkivering. Det er en løsning som passer alle bransjer hvor behovet for juridisk bindende avtaler er stort.

 

Nets er en naturlig samarbeidspartner

- Vi opplevde at det ble både krevende og kostbart å utvikle egne løsninger, så vi måtte se oss om etter en samarbeidspartner med nødvendig kompetanse, både strategisk og i form av produktbredde. Nets er allerede en stor leverandør til norsk finansnæring, og det i seg selv er en grunn for oss til å samarbeide.

- Selv om vi ikke ønsker å låse oss til én leverandør når det gjelder kompetanse, løsninger og funksjonalitet, samt pris, opplever vi at Nets er fleksible og kompetente på signerings-løsninger.

 

Nå har vi løsninger vi kan bruke i hele konsernet

- I dag leverer Nets kompetanse, komplett produktportefølje, og forretningsutvikling. Resultatet av vårt valg er vanskelig å kvantifisere, men det er svært viktig at vi som finanskonsern, kan bruke alle Nets-løsningene på tvers av våre forretnings-områder.

 

Er robust rigget i årene som kommer

- Med et av de største miljøene i Europa innen elektronisk sikkerhet og digital identitet, har Nets forutsetninger for å levere state of the art-teknologi og løsninger, samt utvikle disse kontinuerlig i årene som kommer. Ikke minst gjelder dette på eSecurity-området, sier Berg-Hanssen.
- Her leverer Nets kritisk viktige og tilknyttede løsninger. For eksempel spiller tjenester innen signering og identitet, godt sammen med betalingstjenesten BankAxess. Nets sine eSecurity-tjenester muliggjør digitale forretningsprosesser som for eksempel BankID i Norge. Tjenestene leveres og driftes av Nets, og tusenvis av SpareBank 1-kunder sammen med flere millioner nordmenn bruker og stoler på disse tjenestene hver dag.

- Jeg vil gjerne også avslutte med at vi nå har konstruktive diskusjoner på områder som forholdet mellom teknologi og brukeropplevelse. Her opplever vi at det er kritisk at selvbetjeningsløsningene blir bedre.

- Generelt opplever vi bra oppfølgning og har en positiv og hjelpsom kontaktperson. Det er avgjørende for kunderelasjonen, avslutter Liv Berg-Hanssen.