Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Nets is a part of the Nexi Group - The European PayTech. Visit our Group website at


Ikano Bank

Nisjeaktør som verdsetter helheten Nets kan tilby rundt digital signering

Ikano Bank er en nisjeaktør med sterk fagkompetanse som har spesialisert seg på salgsstøttende finansiering til både person- og bedriftsmarkedet. Til bedriftsmarkedet tilbyr banken bedriftskort med rabattprogrammer, samt leasing for alt fra maskiner til kontorinnredning og kaffemaskiner. Til privatpersoner tilbyr Ikano bank kredittkort, forbrukslån og refinansiering.

- Vi ante at Nets kunne bli en viktig samarbeidspartner for oss, og ønsket å avdekke hva de kunne levere, sier Jørgensen.
- For å få dekket en rekke av våre behov, innså vi at vi faktisk måtte involvere oss svært tett med en samarbeidspartner og sannsynligvis være med på å gå opp noen nye stier. Store deler av tjenestene og kompetansen vi søkte er i støpeskjeen, Nets var raske til å svare, og vi gikk tidlig gang med å krav-spesifisere.

 

Vi så etter løsninger som kunne snakke sammen, og Nets er blitt en viktig samarbeidspartner

- Som alltid er tidsperspektivet viktig, men like viktig er det å ha et helhetlig syn på alle våre kritiske forretningsprosesser. Som samarbeidspartner må Nets forstå vår business, og evne å sy sammen tjenester som kommuniserer med hverandre. Vi forsto tidlig at Nets kunne levere en helautomatisk løsning ala det vi allerede hadde på privatsiden for våre næringslivskunder.

 

Nets-leveransene gjør signeringsprosessene helautomatiserte

- Stikkordet er på mange måter ”helautomatisere tjenester”. Søknader må kunne behandles fra A til Å uten manuell overvåking. Man skal for eksempel ikke ha behov for å manuelt sjekke om en signatur er valid eller ikke. Målet er at ansatte i bedrifter skal signere elektronisk på vegne av bedriften.

 

Svært positive resultater

- Vi er svært overrasket over en fantastisk positiv mottakelse i markedet. Mellom 70 og 80 prosent av alle søknader som går igjennom vårt system i dag, i dette tilfellet for Coop Bedriftskort, blir nå signert elektronisk. Hvis vedkommende som signerer også har signaturrett i Brønnøysund-registrene, går alt hundre prosent automatisk.

- Sjekken fungerer som en drøm på mindre bedrifter og virksomheter. I større bedrifter er det naturlig at en innkjøps-sjef eller lignende signerer, og da kreves fortsatt manuell sjekk.


Også elektronisk signatur på alle bankens private konti

- Alle transaksjonsløyper går nå også gjennom Nets. Det siste vi har produksjonssatt er den nye arkivløsningen til Nets. Med den kan vi lagre alle dokumenter, både elektronisk signerte og manuelt-signerte i ulike formater.

 

Viktig å ikke undervurdere tidsaspektet

- Nets er dyktige til å følge opp, gir raske tilbakemeldinger, kommuniserer godt og avstemmer hyppig fremdrift. Som i mange teknologiprosjekter, tar også prosessene med Nets lengre tid enn forventet. Her har samarbeidet vårt mer å gå på, men god kommunikasjon og gjensidig forståelse er viktige elementer for å effektivisere samarbeidet ytterligere. Når vi kontakter Nets, er de veldig på, og vi opplever en veldig positiv entusiasme omkring nye, spennende prosjekter. Nets ser umiddelbart muligheter, og det å være pilotkunde hos Nets oppfatter jeg som veldig positivt. Og inspirerende, sier Christian Magnum.
Christian.Gagnum@ikano.no