Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Nets is a part of the Nexi Group - The European PayTech. Visit our Group website at


DNB

Nå kommer den helelektroniske banken

– Dette har vært et banebrytende utviklingsarbeid, der DNB og Nets har samarbeidet for å få på plass løsningen for multisignering. Nets har levert selve motoren, som så er blitt integrert og tilpasset med finanskonsernets behov, forteller banksjef Ivar A. Johnsen. Han har hatt ansvaret for prosjektet i DNB. Løsningen er klar til bruk, og til høsten kan låntagere gjennomføre hele låneprosessen på dnb.no.

DNB har vært en viktig drivkraft i utviklingen av elektroniske ID- og signaturløsninger i Norge. Bankene og Nets har i mange år samarbeidet om utviklingen under en felles forståelse om at elektronisk samhandling gir store fordeler for det norske samfunnet. Når DNB nå står klar med den første store anvendelsen av e-signaturer i bank-Norge, er forventningene store. Satsingen møtes med stor interesse også langt utover Norges grenser.

– Vi har valgt å starte med helelektronisk lånebehandling, og har testet dette grundig i personalbanken vår. Erfaringene er meget gode. Den tradisjonelle låneprosessen betinger mange fysiske signaturer, både fra lånesøker, eventuelle medskyldnere, garantister og vitner. Nå kan alle parter signere elektronisk ved hjelp av BankID-en sin, forteller Johnsen.

 

Vinn-vinn

DNB mottar flere hundre tusen lånesøknader årlig. Besparelsene i form av tid og ressurser - både for banken og for låntager - vil være betydelige. Johnsen estimerer at halvparten av konsernets personkunder vil komme til å signere lånesøknader elektronisk innen tre år. Foruten tidsbesparelser vil låntager enkelt kunne gjenfinne dokumentene i sitt personlige elektroniske arkiv i banken.

Veien videre er minst like spennende. Ambisjonen er å automatisere en rekke kunde-bank-prosesser basert på trygg elektronisk samhandling mellom bank og kunde. Det er teknisk mulig å helautomatisere låneprosessene, med automatiske oppslag mot bakenforliggende databaser som kredittinformasjon, men iverksettelse av dette ligger noe frem i tid, forteller Johnsen. Banken ønsker også å bruke BankID og multisignaturmotoren for å utvide og forbedre andre kundetjenester, for eksempel kreditter, spareprodukter, forsikringsprodukter og kort.

 

Åpner stort mulighetsrom

– Med trygg identifisering og signering åpner det seg et vell av forretningsmuligheter for oss. Tidligere måtte man være nettbankkunde for å gjøre avtaler over nett med banken, simpelthen fordi det var den eneste praktiske metoden vi hadde for identifisering. Det er ikke nødvendig lenger, nå kan også personer uten tidligere tilknytning til oss inngå avtaler like enkelt som eksisterende kunder. Det åpner spennende perspektiver for oss, sier Johnsen.
Vital, som er en del av konsernet, tilbyr inngåelse av livsforsikringsavtaler ved hjelp av elektronisk signering. Kundene identifiserer seg med BankID, velger produkt, signerer avtalen elektronisk, og inngår avtale om fast trekk med AvtaleGiro.

– For oss betyr det mye at bestillingen eller avtalen fullføres mens kunden ennå er i kjøpsmodus. Mange faller fra når det går flere dager mellom første kontakt og avtaleinngåelse. Johnsen er mer enn normalt godt fornøyd med samarbeidet med Nets.

– Jeg tror ikke det fins mange andre miljøer i verden som kunne ha utviklet denne motoren. Samarbeidet vært preget av gjensidig tillit og fleksibilitet, og vi er meget godt fornøyd, sier Johnsen.