Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Nets is a part of the Nexi Group - The European PayTech. Visit our Group website at


​Nets sørger for mottak og avlevering av transaksjoner i inn- og utland via de internasjonale betalingssystemene.

 
Autorisasjoner fra andre brukersteder i inn- og utland skjer ved at de internasjonale kortsystemer sender autorisasjonen til kortutsteder via Nets.


Mottak og avlevering av transaksjoner håndteres i kjernesystemet til Nets. 

Transaksjonshåndtering inkluderer all drift, systemovervåkning og kvalitetssikring. 

 

Tjenesten består av:

  • Døgnkontinuerlig autorisasjon gjennom autorisasjonssystemene til Nets og de internasjonale kortselskapene

  • Verifisering av PIN og CVV

  • Mottak, avregning og avlevering av transaksjoner i inn- og utland gjennom Visas og Nets' systemer

  • Kvalitetssikring av at transaksjonen blir håndtert riktig i systemet, fra kjøpsøyeblikket til transaksjonen er levert til kortutsteder