Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Nets is a part of the Nexi Group - The European PayTech. Visit our Group website at


​Sperring

Dersom uhellet er ute er kompetansemiljøet innen kortholdertjenester hos Nets tilgjengelig 24 timer i døgnet, hele året, for å gi økt trygghet for kortutsteders kunder. Vi har lang erfaring i å veilede kortholdere i nød og finne den beste løsningen i forhold til kortholderens situasjon. 

Sperring av kort utføres direkte i kortadministrasjonssystemet til kortutsteder.

Meldinger om sperrede kort distribueres til kortutsteder via vår elektroniske kommunikasjonsløsning ”Varslingstorget” hvor kortutsteders ansatte enkelt kan hente informasjon.

Varslingstorget sikrer effektiv formidling av informasjon til kortutsteder, og er et elektronisk arkiv over sperrede kort. Varslingstorget inneholder også informasjon gitt av kortholder i samtalen hvor kortholderen har meldt kortet mistet eller stjålet. 

Kortutsteder har tilgang til Varslingstorgets webgrensesnitt via nets.no

  

SMS-bekreftelse på sperrede kort

I forbindelse med sperring av kort tilbyr vi også SMS-kvittering med referansenummer til kortholder som en bekreftelse på at kortet er sperret.

 

Kortutsteder kan selv velge tekstoppsett for SMS som benyttes til SMS-varsling. Det er mulig å velge forskjellige tekster for forskjellige kortprodukter.

 

Referansenummeret som kortutsteders kunde mottar kan brukes til å identifisere kortholder.

 

Kontakt salg for nærmere informasjon om tjenesten.

 

Sperring av Prepaid

For Kortutsteders Prepaidkort tilbyr Nets en utvidet kundeservice. Gjennom den utvidete kundeservicen sørger vi for å bistå kortholderen der hvor denne har behov for assistanse knyttet til bruk av sitt Prepaidkort.

 

Sperring av BankID

Nets Sperretjeneste sperrer BankID på oppfordring fra kortutsteders kunder. Nets sikrer informasjon om sperren slik at kortutsteders ansatte enkelt kan følge saken opp mot kortholder.

Nødtjenester

​Nets leverer nødkontanter og nødkort slik at kortholdere på reise har en ekstra sikkerhet. Nets har dialog direkte med kortholderen for enkelt og raskt å finne beste løsning for den spesifikke situasjonen. Tjenesten leveres gjennom Visa og MasterCard for å sikre best mulig geografisk dekning. 

Håndtering av innkomne kort

 Nets sørger for sikker håndtering av innkomne kort. Gjennom tjenesten ivaretas alle elementer kortutsteder er pålagt av Visa og MasterCard relatert til sikker håndtering av innkomne kort. Nets angis som mottaker på kortets bakside og vil sikre registrering, håndtering og utbetaling av finnerlønn og sikker oppbevaring av kort som er innlevert hos Nets.
 

KONTAKT KUNDESERVICE
​Ring vår døgnåpne kundeservice på telefon 815 00 500 eller send oss en e-post ved å følge linken under