Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Nets is a part of the Nexi Group - The European PayTech. Visit our Group website at


Reklamasjonsbehandling

Nets sikrer kortutsteders reklamasjonsrettigheter forbundet med Visa-transaksjoner innen Visas gjeldende tidsfrister og prosedyrer definert i Visas regelverk.

På vegne av kortutsteder vurderer Nets om det er grunnlag for tilbakeførsel i forbindelse med en reklamasjonssak. Dersom et slikt grunnlag er til stede gjennomfører Nets følgende skritt;

 • Tilbakeføring (Chargeback) inkludert nødvendige kopier

 • Rapportering av eventuelle svindeltransaksjoner til Visa

 • Behandling av Re-presentment (avvist Chargeback)

 • Pre-arbitration

Nets har svært lang erfaring med reklamasjonsbehandling. Vår erfaring sikrer riktig tolkning av de internasjonale kortselskapenes regelverk og bidrar til en effektiv reklamasjonsbehandling for kortutsteder.

Tess

​TESS er et elektronisk saksbehandlingssystem utviklet av Nets, og er eneste av sitt slag i markedet. Dette internettbaserte systemet sikrer en rask og enkel saksbehandling. Alle saker lagres i et elektronisk arkiv, slik at man enkelt kan søke frem historikk, kommentarer og utveksle dokumenter. 

TESS benyttes i dag av saksbehandlere hos alle våre kunder for behandling av reklamasjoner. 

TESS sparer tid, siden saken registreres og arkiveres elektronisk. Muligheten for feil er også betydelig redusert og systemet varsler automatisk alle tidsfrister. 

Tjenesten inneholder;

 • Mottak av reklamasjoner

 • Behandling av kortreklamasjoner

 • Vurdering av grunnlaget for en tilbakeførsel etter gjeldende regler hos MasterCard og Visa

 • Forvaltning og tolkning av regelverk for reklamasjonsbehandling

 • Oppfølging av påbegynte reklamasjonssaker, og videre behandling av disse

 • Retting av feilføringer fra nettverkene

 • Fremskaffelse av kopier

 • Sikring av reklamasjonsrettigheter for kortutsteder, innen gitte tidsfrister og i henhold til kortselskapenes regelverk

DRIFTSMELDINGER

 

Vi jobber med å få log-in link operativ på den nye siden. I mellomtiden, vennligst bruk:

 

https://tess.nets.no/banknett/

https://tess.nets.no/useradmin

 

Tess vil være nede hver 3. tirsdag i måneden, mellom kl. 17-20 for vedlikehold.

 

TESS
 Brukeradministrasjon TESS
Brukerhåndtering TESS E-post kundeservice