Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Nets is a part of the Nexi Group - The European PayTech. Visit our Group website at


​Nets mottar, avstemmer og avregner kortutsteders inntekter og kostnader i forbindelse med bruk av Visa-kort. 

 

Nets foretar økonomisk oppgjør og økonomisk trekk mellom Visa og kortutsteder. Som en av få aktører i verden beregner Nets Interchange og interbankgebyr på transaksjonsnivå. Gebyrene er basert på de til en hver tid gjeldene satser for bruk av kort i Norge og i utlandet. Avregning av kurspåslag for bruk av kort i utlandet, samt avregning av sperrekostnader for bruk av kort i Norge og i utlandet foretas også som en del av den økonomiske avregningen. 

 

I Nets Settlement Report gir vi kortutsteder oversikt over alle inntekter og kostnader fra Visa, i tillegg til økonomisk oppgjør for Nets' tjenester. Nets Settlement Report kommer hver måned og er tilgjengelig via våre nettsider for bankens ansatte.

 

Nets Settlement Report gir kortutsteder muligheter for analyser, søk og filtrering. Det er lagt opp til abonnementsmuligheter hvor kortutsteder kan få rapporten tilsendt på e-post. Rapporten er også tilgjengelig i flere elektroniske formater.​​​​