Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Nets is a part of the Nexi Group - The European PayTech. Visit our Group website at


KORTIMPLEMENTERING OG KONSULENTTJENESTER

 

​Kortimplementering

Økende krav fra markedet har ført til at kortutstedere stadig må utvikle og endre på sin produktportefølje. Dette krever en effektiv produktutvikling og produktimplementering hvor tid har blitt et viktig element. Nets har en produktimplementeringsprosess for Visa, som kan skreddersys etter kortutsteders behov. 

Eksempler på oppgaver som Nets utfører ved en kortimplementering; 

  • Håndtering av nødvendig informasjon og dokumentasjon mot Visa Europe

  • Veiledning og råd vedrørende produktegenskaper

  • Kvalitetssikring av produktets globale funksjonalitet

  • Implementering av produktene i nødvendig kjernesystem

  • Bistand ved testing utført av kortutsteder for å sikre optimal funksjonalitet ved overgang fra prosjekt til drift 

 

Nøkkeladministrasjon

 

For autentiserering av kort, utsteder og transaksjoner, brukes krypteringsnøkler. Nets sikrer konfidensialitet og integritet mellom de ulike partene i verdikjeden med sikker administrasjon av krypteringsnøkler. 

Nets utfører Nøkkeladministrasjon fra starten av et implementeringsprosjekt og underveis i produktets levetid. Nøkkeladministrasjon er ofte tett koblet til produktimplementering og transaksjonsovervåkning. 


Nets administrerer følgende krypteringsnøkler:

ZCMK – Zone Control Master Key  

MDK – Master Derivation Key  

AWK – Acquiring Working Key 

IWK – Issuing Working Key  

CVK – Card Verification key 

CVV og CVV2 – Card Verification Value

PVK – Pin Verification Key 

CAVV – Card Authentication Verification Value  

IPK – Issuer Public Key 


 

Tjenesten nøkkeladministrasjon inneholder: 


Kvalitetssikring 

Bistand til nøkkelhåndtering i implementeringsprosesser 

Oversikt og rådgivning vedrørende nøkler 

Opprettelse av nye soner mellom kortselskap og de ulike partene ved implementeringer 

Registrering av nye nøkler samt føre oversikt over nye og eksisterende nøkler 

Oversikt over nøkler til bruk i implementering og drift 

Nye nøkler (ved oppstart og/eller ved behov) 

Eksisterende nøkler ved endring 

Varsling til kortutsteder ved behov for utskifting av nøkler 

Varsling og undersøkelser ved avvik 

Være kommunikasjonsledd mellom kortutsteder og de internasjonale kortselskapene i avvikssituasjoner 

Rådgiving i forbindelse med kortimplementering eller endringer