Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Konto og adresseringsregister (KAR)

 

KAR er et register etablert for øke kvaliteten i betalingssystemene og bidra til mer effektiv og fleksibel bruk av ulike distribusjonskanaler for nye og etablerte betalingstjenester.
 
KAR er etablert med formål å ivareta behovet for å få:

  • Verifisert at et betalingskonto nummer er gyldig
  • Verifisert at betalingskontoer er gyldige og eies av angitt person/organisasjon

Løsningen som Nets har laget  i samarbeid med bank gjør det mulig for en bedrift å få sjekket de to spørsmålene over via ulike kanaler som portal, webservice og fil. Konkret gjøres dette ved at man sender inn enten konto,kombinasjon av konto/personnr eller kombinasjon av konto/organisasjonsnummer og får bekreftet/avkreftet om dette er riktig.

Løsningen krever at bedriften må ha konsesjon for personnummer hvis de skal kunne spørre på konto/personnr. De ansdre spørsmålene er åpne for alle.


Hvordan komme i gang?
Ta kontakt med din bankforbindelse.