Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Betaling med engangsfullmakt - Verdipapirhandel

 

Betaling med engangsfullmakt – verdipapirhandel er direkte belastning av betalers konto, som benyttes i privatmarkedet ved kjøp av aksjer/fond. Før belastning av betalers konto kan gjennomføres må det foreligge en skriftlig engangsfullmakt eller rammefullmakt for å kunne belaste betalers konto om en enkeltstående belastning. Tjenesten tilbys kun tilbestemte kundegrupper. Betalingsmottaker kan få daglig oppdatert betalingsstatus.

 

Hvordan komme i gang?

Ta kontakt med din bedrifts bankforbindelse.