Brukerdokumentasjon

OCR GIRO

Systemspesifikasjon (NO)
System spesification (ENG)
Veiledning (NO)
Manual (ENG)
Registreringsskjema (NO)
Registration form (ENG)
Driftsmønster Betalings-og Informasjonstjenester (NO)
Operating schedule Payment and Information services (ENG)
Kommunikasjonsavtale (NO)
Kommunikasjonsavtale (ENG)

 OCR API

OCR Brukerveiledning ERP leverandør (NO)
BKAD Avtalemottak OCR Rest Web Service Spesification (ENG)
Bestillingsskjema for sertifikat mellom ERP leverandør og Nets (NO)

 Dokumentasjon andre løsninger