Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Med Direkte remittering slipper bedriften det manuelle arbeidet med utbetaling av lønn og fakturabetaling. Det oppnås optimal likviditetsstyring ved at alle utbetalinger gjennomføres på forfallsdato, uten rentetap ved for tidlig eller for sen betaling. Løsningen er spesielt tilpasset bedrifter som ønsker en effektiv tjeneste for masseutbetaling fra konti i forskjellige banker.

De fleste lønns- og regnskapsprogrammer er tilrettelagt for tjenesten, slik at produktet i de fleste tilfeller kan tas i bruk med minimale tilpasninger.


​Direkte Remittering og AML:

Som følge av endringer i Hvitvaskingsloven §13 er bankene forpliktet til å innføre strengere kontroll av hvilke enkeltindivider som initierer betalinger fra bedriftskonti gjennom fil-baserte tjenester som Direkte Remittering.

Noen banker setter krav fra 01.12.2020 til at den som foretar utbetalingen på vegne av bedrift skal ha godkjente utbetalingsrettigheter registrert hos bank. 

Ikke alle banker jobber etter denne tidslinjen og Nets har derfor tilpasset Direkte Remittering slik at vi tilbyr to ulike løsninger etter 01.desember 2020:​
​​​​​​
Direkte Remittering uten AML-kontroll

For de banker som ikke stiller krav til sjekk av utbetalingsrettighet vil Nets fortsette å levere Direkte Remittering som normalt uten krav til sjekk av utbetalingsrettigheter. 

Direkte Remittering med AML-kontroll
De fleste ERP-systemer har tilrettelagt for løsningen der det i tillegg til en vanlig utbetalingsfil skal genereres en godkjenningsfil som inneholder personnummer til utbetaler og hvilke konti vedkommende har utbetalingsrettigheter på. Før utbetaling kan gjennomføres vil Nets sjekke at disse utbetalingsrettighetene stemmer overens med det som bank har registrert hos seg. 

Hvordan komme i gang?

Ta kontakt med din bedrifts bankforbindelse.​