Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Nets is a part of the Nexi Group - The European PayTech. Visit our Group website at


KLP

​– På sikt vil vi kunne spare millioner av kroner!

Med over 700 000 medlemmer totalt er KLP Norges største livsforsikringsselskap. Takket være løsningene ediEX og e-Boks fra Nets har selskapet både klart å strømlinjeforme distribusjonen sin og tilrettelegge for bedre digitalkommunikasjon med medlemmene sine.

Dette vil resultere i store besparelser for KLP i form av kostnadskutt og effektivisering i løpet av de neste årene, hevder Fred Olav Ødegaard, prosjektleder i KLP:

– For kort tid siden startet vi arbeidet med å få medlemmene våre til å samtykke til elektronisk kommunikasjon. Titusener har gjort dette allerede, og tallet stiger raskt. Hvis vi klarer å konvertere et tilstrekkelig antall medlemmer til elektronisk kommunikasjon, vil vi kunne spare millioner av kroner på sikt sier Ødegaard.

Samtidig forteller han at det først og fremst var effektivisering av prosesser som lå til grunn for at KLP valgte å ta i bruk den digitale postkasseløsningen e-Boks og distribusjonsløsningen ediEX. Ødegaard sier videre at elektronisk distribusjon og kommunikasjon med medlemmene vil kunne legge til rette for enda bedre tjenester.

e-Boks på egne nettsider

KLP har kunnet tilby sine kunder elektronisk post tidligere også, men ikke på samme måte. Et avgjørende punkt som gjorde at de valgte e-Boks var støtten for å implementere en såkalt «White Label»-løsning på selskapets nettsider. Det innebærer at medlemmene kan logge seg inn og lese elektroniske brev hos KLP. Dermed har de  også fått et nytt incentiv for å besøke nettsidene, som er én av KLPs viktigste kommunikasjonskanaler i tillegg til fysiske- og digitale brev.

– Vi så et behov for å kunne distribuere dokumenter elektronisk, og var nødt til å gjøre flere vurderinger: Vi kunne gått for den offentlige løsningen hos DIFI, men for oss var det mest formålstjenlig å ha tilgang til elektronisk post på våre egen nettside. Det har utgangspunkt i at vi ønsker å trekke kundene til våre nettsider, der vi tilbyr tjenester innen bank, fond og forsikring, sier Ødegaard.

– Fordi kundene får tilgang til e-Boks på vår nettside, blir de også eksponert for våre andre tjenester og produkter. Effektivisering og kostnadsbesparing på print er viktige drivere, men det er også sikkerhet, mersalg og kryssalg, utdyper han.

Proff distributør

Ved å velge ediEX – distribusjonsløsningen til Nets – har KLP tatt enda et stort steg for å digitalisere og effektivisere prosessen med å sende ut- og behandle brev. KLP er i en særstilling fordi de har en stor andel medlemmer som er tilknyttet offentlig tjenestepensjon, men samtidig mange med private ordninger. Det gjør at de må forholde seg til ulike lovverk, prosesser og rutiner for ulike medlemmer, blant annet med tanke på reservasjonsopplysninger. Nets og KLP har imidlertid samarbeidet om å gjøre tilpasninger i ediEX for å imøtekomme disse behovene.

– Vi tilbyr kundene våre en standardisert løsning kan skreddersys ulike behov. Nettopp denne fleksibiliteten gjør at også selskaper som KLP har mulighet til å effektivisere flere av sine prosesser, noe som igjen vil føre til store kostnadsbesparelser, sier Gard Heiaas, sjef for ediEX i Nets.

Tilpasningsmulighetene som ligger i ediEX, kombinert med forenklede prosesser, er samtidig noe av det KLP er mest fornøyd med:

– Nets er en proff integrasjonspartner og har gitt oss sikkerhet og forutsigbarhet i distribusjonsprosessen. Med ediEX har vi fått en strømlinjeformet dokumentdistribusjon som er tilpasset KLPs behov. Det er heller ikke noe problem å dele opp de ulike oppgavene i ediEX: Vi forteller hva de skal gjøre med alle dokumentene, og så fordeler de hvilke brev som skal til e-Boks, Digipost eller print. De printer til og med ut dokumentene for oss. Et viktig poeng er at vi nå har fått færre parter å forholde oss til i distribusjonsprosessen, sier Ødegaard.

– Vi er veldig godt fornøyd med løsningene og den gode oppfølgingen vi har fått hele veien fra Nets, avslutter han.

Kommunal_Landspensjonskasse_(logo)_svg.png 
KLP er Norges største livs-forsikringsselskap.  KLP skal levere trygge og konkurranse-dyktige finans- og forsikrings-tjenester til offentlig sektor og virksomheter med tilknytning til denne og deres ansatte.

 

 Spørsmål?