Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Nets is a part of the Nexi Group - The European PayTech. Visit our Group website at


​Posten Norge har valgt Netaxept som standard betalingsløsning for sine mange netthandelstilbud.

Posten Norge har tidligere benyttet mange ulike betalingsløsninger for netthandel, til nå har hvert prosjekt

– Vi vurderte ulike nettbaserte betalings-løsninger og konkluderte med at Netaxept og Nets var det mest solide alternativet for oss.

kunnet velge løsning fritt. Det har ikke vært en optimal strategi, og Posten valgte derfor å standardisere på Netaxept fra Nets. Med én betalingsløsning har Posten også kunnet sy denne sammen med sitt ERP-system, Oracle E-Business Suite. Med et integrert netthandels- og ERP-system har Posten fått de beste muligheter til å sikre kontroll og oversikt med hele vareflyten, fra bestilling til leveranse.

– Vi vurderte ulike nettbaserte betalingsløsninger og konkluderte med at Netaxept og Nets var det mest solide alternativet for oss. Dette er en løsning som fungerer, og kostnadsmessig er den ikke avskrekkende. Det var jo også et pluss at vi hadde positive erfaringer med Netaxept fra tidligere. Dette forteller Halvor Valstad som er prosjektleder for ”Nettbutikk – fysiske varer” i Posten Norge.

Betalingsløsning for bedriftskundene
Posten Norge har fullført en omfattende omprofilering og lansering av Bring, Posten Norges tjenester til bedriftsmarkedet. Netaxept er tatt i bruk for å lage en netthandelsløsning for Bring-kundene, der bedriftskundene tilbys å betale for sentrale posttjenester med Bring Bedriftskort. Kortet er et kredittkort med MasterCard som kan benyttes på alle Postens utsalgssteder, på bring.no og på andre brukersteder som aksepterer MasterCard.

– De som har kortet får muligheten til å handle posttjenester på bring.no som for eksempel påfylling av frankeringsmaskinen og masseutsendelser, og vi tror dette blir satt pris på av kundene, sier Valstad. For å få til dette har Nets spesialtilpasset Netaxept slik at løsningen er bedre tilpasset Postens behov i forbindelse med bruk av Bring-kortet.

Mange virksomheter erfarer at det får langt mer kostnadseffektive løsninger ved å la kundene betale med kort kontra tradisjonell tilsendt papirfaktura. Det gelder spesielt små og mellomstore bedrifter, og Posten opplever det samme.

– Det er avgjørende for oss at vi lykkes med å bruke nettet som salgskanal, sier Valstad. 

​Dette er en infoboxafasdfasdfasdf afasdfasdf    asd
f