Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

GJENNOMFØRING

Prosessen fra prekvalifisering av testfil til produksjonssetting eFaktura B2B utsteder

Overordnet inneholder prosessen 5 definerte steg, og fremdriften (tid) er primært styrt av deg som utsteder. Etter at du har signert din avtale med banken vil Nets registrere avtalen, og sende ut en bekreftelse på e-post (steg 1). Når denne er bekreftet vil man få tilgang til Testportalen for test av fil (steg 2), og tidsperioden mellom steg 1 og steg 3 er utelukkende styrt av deg som utsteder.

Etter at Nets har mottatt godkjent fil vil vi kontakte utsteder i løpet av kort tid, med forslag om en testuke hos Nets (steg 3). Testuken ligger normalt 3-5 uker frem i tid. Test og godkjenning foregår over en 1 ukes periode, og er et samarbeid mellom Nets og utsteder (steg 4). Siste steg er å produksjonssette løsningen (steg 5). Dette skjer normalt i slutten av testuken.


Ved å klikke på de ulike stegene i høyremenyen  vil du få mer informasjon om hvilke aktiviteter som må utføres for å komme videre til neste steg.