Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Nets tilbyr tjenester for utveksling av eFaktura og digitale dokumenter i rollen som meldingsformidler. Tjenestene benytter EHF formatet for utveksling av eFaktura og digitale dokumenter.

Elektronisk Handels Format (EHF) er utviklet av DIFI og er påkrevd av det offentlige for sending og mottak av digitale dokumenter. EHF benyttes til utveksling av alle dokumenttyper i tjenesten, fysisk print hos Nets (både bedrift og stat) og eFaktura B2C.

Endringer i EHF
Formatet er utviklet og forvaltes av DIFI og endringer må påregnes.

Nets følger til enhver tid siste versjon av EHF formatet. Det er kunden sitt ansvar å sørge for at evt. endringer og nye versjoner blir implementert innenfor de tidsrammer som settes av DIFI.

DIFI tilbyr informasjon om planlagte endringer med tidsfrister, samt lenker til siste versjon av alle dokumenttyper. Denne informasjonen finnes her.

 

DIFI er i ferd med å utvikle en varslingstjeneste for endringer. Når og hvordan denne vil fungere er ikke klart.

 

For aktører innenfor energibransjen
Grunnet spesielle krav og behov til fakturaer utstedt av energibransjen har DIFI laget en egen veileder. Denne ligger som vedlegg 7 i EHF faktura/kreditnota dokumentasjonen.